Формування англомовної лексичної компетенції у майбутніх фахівців сфери туризму на засадах навчальних стратегій

Ірина Потюк

Анотація


Проаналізовано специфіку оволодіння англомовною лексичною компетенцією у немовному вищому навчальному закладі (ВНЗ), яка є невід’ємним компонентом англомовної професійно спрямованої комунікативної компетенції студента і внаслідок застосування навчальних стратегій забезпечує майбутніх фахівців знаннями професійної лексики, формує в них вміння розпізнавати й розуміти термінологічні одиниці підмови спеціальності. Обґрунтовано теоретичні аспекти дослідження.Визначено основні методичні засади формування англомовної лексичної компетенції. Проаналізовано результати щодо перевірки ефективності запропонованої методики.


Ключові слова


англомовна комунікативна компетенція; англомовна лексична компетенція; навчальні стратегії; англомовна фахова лексика

Повний текст:

PDF

Посилання


Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. укр. видання С. Ю. Ніколаєва; пер. О. М. Шерстюк. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

Коваль Л. М. Формування у студентів немовних вищих навчальних закладів англомовної професійно орієнтованої мовної компетенції / Л. М. Коваль // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: зб. наук.-тех. праць. – Львів, 2010. – Вип. 20.4. – С. 318–321.

Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін.; за заг. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

Семенчук Ю. О. Формування англомовної лексичної компетенції у студентів економічних спеціальностей засобами інтерактивного навчання): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ю. О.Семенчук. – К., 2007. – 184 с.

Cohen A. D. The learner’s side of foreign language learning : Where do styles, strategies, and tasks meet? / A. D. Cohen // International Review of Applied Linguistics in Language Teaching. – 2003. – N 41 (4). – Р. 279–291.

Ellis R. Second Language Acquisition / R. Ellis. – Oxford : Oxford University Press, 1997. – 147 p.

Johnson K. Expertise in Second Language Learning and Teaching / K. Johnson. – Great Britain: Antony Rowe Ltd : Chippenham and Eastbourne, 2005. – 258 p.

Oxford R. Language learning strategies and beyond : A look at strategies in the context of styles / R. Oxford // Shifting the instructional focus to the learner / S. S. Magnan (ed.). – Middlebury, VT : Northeast Conference on the Teaching of Foreign Languages, 1990. – P. 35–55.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.