Питання дитинства у вітчизняній науковій думці (1900–1918 рр.)

Світлана Лупаренко

Анотація


Визначено передумови підвищення інтересу вітчизняних науковців до дослідження дитинства в 1900–1918 рр., зокрема: усвідомлення світовою спільнотою унікальності дитини й дитинства, незнання природи дитинства, потреба суспільства в освічених працівниках у різних сферах суспільного життя. Розкрито напрямки досліджень дитинства: фізіологічні (вікові особливості фізичного розвитку, дитячі рефлекси, рухова активність), психолого-педагогічні (вікові особливості психічного розвитку, ідеї вільного виховання, сімейне виховання, фізичне виховання, здоров’я дитини), етнографічні (дитячий побут, фольклор).


Ключові слова


дослідження; дитина; дитинство; розвиток; виховання

Повний текст:

PDF

Посилання


Березівська Л. Реформування шкільної освіти в Україні у ХХ ст.: монографія / Л. Березівська. – К.: Богданова А. М., 2008. – 406 с.

Василькова Ю. Социальная педагогика: курс лекций: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Ю. Василькова, Т. Василькова. – М.: Изд. центр «Академия», 2006. – 440 с.

Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу; упор. тексту Я. Левчук / М. Грушевський. – К.: Либідь, 2006. – 256 с.

Русова С. Дошкільне виховання / С. Русова // Світло. – 1913. – Кн. 1. – С. 20–26.

Сумцов М. Слобожане: історико-етнографічна розвідка / М. Сумцов. – Х.: Акта, 2002. – 282 с.

Чаговец В. Очерк электрических явлений на живых тканях с точки зрения новейших физико-химических теорий / В. Чаговец. – СПб., 1906. – Вып. 2: Электрофизиология нервного процесса. – 168 с.

Чепіга Я. Вільна школа, її ідеї й здійснення в практиці / Я. Чепіга. – К.: Вид-во укр. школи 1918. – 72 с.

Финкельштейн Е. Василий Яковлевич Данилевский / Е. Финкельштейн. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1955. – 292 с.

Державний архів Харківської області (ДАХО). Ф. 200: Харьковское общество распространения в народе грамотности, 1869–1920 гг. Оп. 1. Дело 315: Доклад зав. колонией о летней кампании (с диаграммами). 1907 г. – 43 л.

ДАХО. Ф. 200. Оп. 1. Дело 337: Переписка о работе школьного комитета, о постройках школ в уездах, о льготах нуждающимся ученикам; сведения об экзаменах и учениках, о конкурсе преподавания в школах и заявления учителей. 1909 г. – 154 л.

ДАХО. Ф. 200. Оп. 1. Дело 364: Доклад училищной комиссии (Н. А. Ширяева) о задачах, постановке и правильном устройстве летних школьных колоний. Отрывок научно-исследовательского доклада об организации детского воспитания и детских садов. 1910 г. – 50 л.

ДАХО. Ф. 200. Оп. 1. Дело 384: Очерк деятельности комитета и протоколы заседаний совета комитета школьных летних колоний и комиссии по постройке колоний. 1911 г. – 26 л.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.