Історія становлення проблеми єдності навчання та морального виховання

Марія Данюк, Вікторія Бак

Анотація


Розглядається проблема доцільності поєднання процесу навчання та морального виховання школярів, що є як один із шляхів гуманітаризації природничо-наукової освіти. Аналізуються історичні корені проблеми з метою виявлення можливостей подолання розриву між знаннями про природу і людину через взаємодію суб’єктів педагогічної діяльності. Ця ідея відображена в педагогічних системах гуманістичної спрямованості і висвітлена, зокрема, у працях Д. Андрєєва, К. Вентцеля, Я. Коменського, М. Неплюєва, М. Пирогова, Г. Сковороди, Р. Тагора, Л. Толстого, К. Ушинського, А. Швейцера, П. Юркевича. Виокремлено основну рису гуманізму XVIII–XX ст.: духовний антропоцентризм, при якому в людині визнавався вищий духовний принцип, а моральне начало у навчанні – це те, що протистоїть його предметній спеціалізації.


Ключові слова


історія; гуманізм; навчання; моральне виховання; погляди науковців

Повний текст:

PDF

Посилання


Біла книга національної освіти України / Т. Ф. Алексєєнко, В. М. Аніщенко, Г. О. Балл та ін.; за заг. ред. В. Г. Кременя. – К.: Інформаційні системи, 2010. – 342 с.

Вентцель / сост. и авт. предисловия Г. Б. Корнетов, М. В. Богуславский. – М.: Изд. дом Ш. Амонашвили, 1999. – 216 с.

Андреев Д. Л. Роза Мира / Д. Л. Андреев. – М.: Прометей, 2002. – 303 с.

Гавриловец К. В. Воспитание человечности: книга для учителя / К. В. Гавриловец. – Мн.: Нар. асвета, 1985. – 183 с.

Каптерев / сост. и автор предисловия П. А. Лебедев. – М.: Изд. дом Ш. Амонашвили, 2001. – 224 с.

Коменский Я. А., Локк Дж., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци И. Г. Педагогическое наследие / сост. В. М. Кларин, А. Н. Джуринский. – М.: Педагогика, 1987. – 416 с.

Сухомлинский / сост. и авт. предисловия Г. Д. Глейзер. – М.: Изд. дом Ш. Амонашвили, 1997. – 224 с.

Духовный свет в жизни учителя: сб. философских статей / сост. В. Ф. Бак, А. Д. Тюриков. – Донецк: Вебер, 2009. – 217 с.

Юркевич П. Д. Философские произведения / П. Д. Юркевич. – М.: Правда, 1990. – 354 с.

Каптерев П. Ф. История русской педагогики / П. Ф. Каптерев. – СПб.: Алетейя, 2004. – 560 с.

Пирогов Н. И. Философско-педагогические письма; сост. А. Д. Тюриков // Н. И. Пирогов. – Иваново: ИПК «ПресСто», 2010. – 428 с.

Толстой Л. Н. / сост. и автор предисловия Егоров С. Ф. – М.: Изд. дом Ш. Амонашвили, 2002. – 224 с.

Неплюев Н. Н. Собрание сочинений: в 3 т.; сост., авт. вступ. статьи и примеч. А. Малышевский // Н. Н. Неплюев. – СПб.: Профи-Центр, 2007. – Т. 2. – 608 с.

Алексеева В. И. Этика благоговения перед жизнью / В. И. Алексеева // Культура и время. – 2008. – № 2. – С. 37–48.

Сухомлинский В. Сердце отдаю детям / В. Сухомлинский; авт. предисл. О. В. Сухомлинская. – Харьков: Акта, 2012. – 563 с.

Ушинский К. Д. Избранные педагогические сочинения: в 2-х т. / К. Д. Ушинский. – М.: Педагогика, 1974. – Т. 1. – 584 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.