№ 4 (2014)

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Зміст

Загальна педагогіка та історія педагогіки

Сучасні підходи концепції інклюзивної освіти в Україні: нормативно-правове забезпечення PDF
Надія Василенко 3-9
Особливості формування предметно-розвивального середовища дошкільного навчального закладу PDF
Оксана Писарчук 9-17
Історія становлення проблеми єдності навчання та морального виховання PDF
Марія Данюк, Вікторія Бак 18-23

Професійна освіта

Мотивація навчання майбутніх учителів в процесі їх підготовки до професійної діяльності PDF
Ігор Войтович 24-31
Експериментальна модель підготовки майбутніх учителів історії до етнокультурної діяльності в Південній Україні PDF
Юлія Бєгунова 31-37
Сучасні підходи до формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціальної роботи PDF
Віта Баранюк 37-42
Ділові ігри в процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін майбутніми фахівцями пожежної безпеки PDF
Лариса Маладика 42-48
Педагогічні умови виховання професійно-етичних якостей майбутніх менеджерів освітніх закладів PDF
Наталія Бєляєва 48-55
Експериментальна перевірка технології формування педагогічної компетентності майбутніх диспетчерів-інструкторів управління повітряним рухом PDF
Людмила Немлій 55-62

Лінгводидактика

Критерії відбору текстів для навчання професійно орієнтованого іншомовного спілкування студентів технічних спеціальностей PDF
Олексій Цепкало 63-69
Особливості методики навчання англомовного читання студентів технічних спеціальностей на засадах інтеграції PDF
Ірина Литвиненко 69-73
Сутнісні ознаки навчально-методичного забезпечення формування німецькомовної компетентності студентів технічних спеціальностей PDF
Наталія Ленюк 73-77
Підсистема вправ як засіб формування лексичної компетентності майбутніх учителів у процесі навчання англійської мови після німецької PDF
Наталія Жовтюк 78-84
Здійснення зворотного зв'язку при виконанні вправ і завдань на заняттях іноземної мови PDF
Лілія Штохман 84-88

Вивчаємо досвід

Особливості методики підготовки майбутніх учителів фізичної культури до фізичного виховання учнів старшої школи PDF
Петро Джуринський 89-94
Досвід фахової підготовки майбутніх синхронних перекладачів у сучасному мультикультурному просторі університету PDF (English)
Оксана Куца 94-99

ОБГОВОРЮЄМО ПРОБЛЕМУ

Проблема наступності підготовки майбутніх вихователів дошкільних ... закладів і вчителів початкової школи до організації художньо-естетичної діяльності дітей PDF
Наталія Колесник 100-105
Інтегроване навчання іноземних мов як педагогічна проблема PDF
Ірина Міркович 105-110