Особливості методики навчання англомовного читання студентів технічних спеціальностей на засадах інтеграції

Ірина Литвиненко

Анотація


Обгрунтовано методичні рекомендації щодо навчання англомовного читання студентів технічних спеціальностей засобами інтеграції. Розглянуто особливості взаємопов’язаних етапів навчання англомовного читання студентів технічного профілю: передтекстового, текстового, післятекстового. Висвітлено основні відповідні блоки вправ для формування відповідних навичок і розвитку умінь. Охарактеризовано мету використання методичних рекомендацій щодо навчання англомовного читання студентів технічних спеціальностей, зокрема судноводіїв, на засадах інтеграції. Наведено відповідні блоки вправ, які спрямовані на формування відповідних навичок та розвиток умінь: фонетичної, граматичної та лексичної компетентностей – на передтекстовому етапі; рецептивно-репродуктивних умінь першого, другого та третього порядків – на текстовому етапі; продуктивних умінь – на післятекстовому етапі навчання англомовного читання.


Ключові слова


англомовне читання; студенти технічних спеціальностей; уміння; навички; методичні рекомендації; етапи навчання; інтеграція

Повний текст:

PDF

Посилання


Барабанова Г. В. Методика навчання професійно-орієнтованого читання в немовному ВНЗ: монографія / Г. В. Барабанова. – К.: Фірма «ШКОС», 2005. – 315 с.

Ветохов О. Читати i ще раз читати: психологія навчання читання іншомовних текстів / О. Ветохов // Іноземні мови. – 2000. – № 4. – С. 86–95.

Мартинова Р. Ю. Цілісна загальнодидактична модель змісту навчання іноземних мов: монографія / Р. Ю. Мартинова. – К.: Вища школа, 2004. – 454 с.

Програма з англійської мови для професійного спілкування / Г. С. Бакаєва, О. А. Борисенко, І. І. Зуєнок та ін. – К.: Ленвіт, 2005. – 119 с.

Сметанникова Н. Н. Значение чтения для решения задач образования (о роли и месте преподавателя в средней и высшей школе) / Н. Н. Сметанникова // Homo legens – 2. – М., 2000. – С. 150–156.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.