Здійснення зворотного зв'язку при виконанні вправ і завдань на заняттях іноземної мови

Лілія Штохман

Анотація


Розглянуто явище зворотного зв’язку як складова контролю за навчальним процесом і його практичне застосування. Висвітлено функції; принципи та особливості видів і форм контролю в навчанні іноземної мови. Проаналізовано передумови ефективного управління навчальним процесом і перелічено деякі недоліки традиційних способів здійснення зворотного зв’язку згідно з дослідженнями британських педагогів. У цьому контексті; базуючись на працях західних методистів; представлено додаткові альтернативні методи; що сприяють ефективній перевірці виконання завдань студентами на занятті; зокрема зміна ролей; інтерактивна; дружня перевірки тощо. Перелічено й обґрунтовано деякі переваги таких видів перевірки. Встановлено; що заохочення студентів до участі; відповідальності і співпраці дозволяє полегшити та урізноманітнити традиційний процес зворотного зв’язку.


Ключові слова


навчання; контроль; перевірка; завдання; зворотний зв’язок

Повний текст:

PDF

Посилання


Артюшина М. В. Психологія діяльності та навчальний менеджмент / М. В. Артюшина [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://posibniki.com.ua/post-tema-5-kontrol-navchannya

Ащепков В.Т. Профессиональная адаптация преподавателей высшей школы: научно-метод. пособие для преподавателей / В. Т. Ащепков. – Армавир: АГПИ, 1989. – 139 с.

Булах І. Методи контролю та оцінювання рівня знань / І. Булах // Сучасні системи вищої освіти: порівняння для України. – К.: Видавничий дім «КМ Асаdemia», 1997. – С. 169–185.

Brumfit Ch. Communicative Methodology in Language Teaching / Ch. Brumfit. – Cambridge: Cambridge University Press, 1984.– 215 с.

Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный поход / А. А. Вербицкий. – М.: Высшая школа, 1991. – 207 с.

Darn S. Conducting feedback on exercises and tasks / S. Darn, N. Baguley. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.teachingenglish.org.uk/article/conducting-feedback-exercises-tasks

Кузнєцова О. В. Контроль і зворотний зв’язок: аспекти інтеграції / О. В. Кузнєцова. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // ua-referat. com /

Контроль і зворотний зв%60язок_аспекти_інтеграції Методика интенсивного обучения иностранным языкам / под ред. В. А. Бухбиндера и Г. А. Китайгородской. – К.: Вища школа, 1988. – 343 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.