Інтегроване навчання іноземних мов як педагогічна проблема

Ірина Міркович

Анотація


Проаналізовано сутність інтегрованого навчання іноземним мовам. Вказано основні ознаки інтегрованого процесу навчання. Розглянута різниця між інтегрованим навчанням іноземної мови та навчанням на основі міжпредметних зв’язків, розмежовані цілі цих двох видів навчання. Досліджено сутність педагогічної інтеграції, що дозволило встановити два види цілісності: предметну та процесуальну, опис яких представлено в роботі. Встановлено, що в процесі інтеграції використовуються методи навчання предметного змісту, адекватні методам навчання іноземної мови, отже, в інтегрованому навчанні одночасно набуваються предметні і іншомовні знання.


Ключові слова


інтегроване навчання; міжпредметні зв’язки; педагогічна інтеграція; інтегроване навчання іноземних мов

Повний текст:

PDF

Посилання


Безрукова В. С. Инновационная готовность педагога – качество интегративное / В. С. Безрукова, Г. А. Карпова // Инновационные основы проектирования педагогических технологий. – Екатеринбург: Изд-во Свердлов. инж.-пед. ин-та, 1993. – С. 25–27.

Востриков А. А. Человековедение: в 2 ч.: курс интеллектуального и духовного развития для 1 и 2 класса: теория и технология преподавания: книга для учителя / А. А. Востриков. – Одесса: Психопедагогика, 1996. – Ч. 2. – 305 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 374 с.

Зверев И. Д. Межпредметные связи как педагогическая проблема / И. Д. Зверев // Советская педагогика. – 1974. – № 12. – С. 10–16.

Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения / Я. А. Коменский. – М.: Педагогика, 1982. – 656 с.

Мартынова Р. Ю. Виды интегрированных процессов обучения профессиональной деятельности студентов неязыковых вузов / Р. Ю. Мартынова. // Науковий вісник ПНПУ імені К. Д. Ушинського: зб. наук. праць. – Одеса, 2010. – № 9–10.– C. 80–88.

Песталоцци И. Г. Избранные педагогические сочинения: в 2-х т.; под ред. В. А. Ротенберг, В. М. Кларина / И. Г. Песталоцци. – М.: Педагогика, 1981. – Т. 2. – 416 с.

Сердюкова Н. С. О подготовке учителя к инновационной работе в школе / Н. С. Сердюкова // Инновации в образовании: теория и практика. – Белгород, 1998. – С. 105–108.

Смирнова С. А. Педагогические теории, системы, технологии / С. А. Смирнова. М.: Изд. дом «Академия», 2003. – 512 с.

Тюников Ю. С. Методика выявления и описания интегративных процессов в учебно-воспитательной работе СПТУ / Ю. С. Тюников. – М.: Изд-во АПН СССР, 1988. – 46 с.

Ушинский К. Д. Собрание сочинений: в 8 т. / К. Д. Ушинский. – М.; Л.: Изд-во АПН СССР, 1950. – Т. 8. – 769 с.

Федорец Г. Ф. Межпредметные связи педагогики с психологией: учеб. пособие к спецкурсу / Г. Ф. Федорец. – Л.: ЛГПИ, 1988. – 87 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.