Організація навчального процесу у політехнічних інститутах України (50– 80-ті роки XX століття)

Оксана Юхно

Анотація


Розглянуто особливості організації навчального процесу в політехнічних інститутах у 50–80-х роках XX ст. Констатовано підвищення творчої активності студентів, зміцнення їх зв’язків з виробництвом, зростання наукових робіт експериментального характеру, появу нових форм науково-дослідної роботи майбутніх фахівців – студентських конструкторських бюро, лабораторій, майстерень тощо. З’ясовано, що від 60-х років одним із шляхів удосконалення ефективності навчального процесу було широке запровадження електронно-обчислювальних машин. Охарактеризовано процес організації виробничої практики, самостійної навчальної та науково-дослідної роботи студентів. Показано основні недоліки організації навчального процесу у політехнічних інститутах України в досліджуваний період.


Ключові слова


Навчальний процес; політехнічний інститут; навчальні плани; спеціальність; фундаментальні науки; самостійна робота; виробнича практика; інженерні кадри; науково-технічний прогрес

Повний текст:

PDF

Посилання


Центральний державний архів вищих органів влади та управління України у Києві (ЦДАОВУ). Ф. 4621,опис №13, спр. 326.

ЦДАОВУ. Ф. 4621, опис № 13, спр. 601.

ЦДАОВУ. Ф. 4621, опис № 13, спр. 4430.

ЦДАОВУ. Ф. 4621, опис № 13, спр. 3536.

ЦДАОВУ. Ф. 4621, опис № 13, спр. 6009.

ЦДАОВУ. Ф. 4621, опис № 13, спр. 1459.

Державний архів Львівської області. Ф. 120, опис № 40, спр. 552.

Державний архів Донецької області. Ф. 1087, оп. № 1, спр.4360.

Буцко М. І. Державний університет «Львівська політехніка» 1844–1994 / М. І. Буцко, В. Г. Кипаренко. – Львів: Вид-во держ. ун-ту «Львівська політехніка», 1994. – 145 с.

Волкотруб Л. М. Підготовка інженерних кадрів у технічних вузах України (друга половина 70-х – перша половина 80-х років ХХ ст.): дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Л. М. Волкотруб – К., 1998. – 194 с.

Київський політехнічний інститут: нарис історії / [Бєляков Г. Ф., Василенко Є. С., Вілков М. Ф. та ін.]; Згуровський М. З. (гол. ред.). – К.: Наукова думка, 1995. – 320 с.

Трусь А. И. Техническая школа в условиях упрочнения социализма (1938–1958): монография / А. И. Трусь. – М.: Прометей, 1989. – 223 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.