Фізична культура в освітній практиці Буковини кінця XIX – початку XX століття

Олег Винничук

Анотація


Охарактеризовано процеси становлення та розвитку фізичної культури в школах Буковини в кінці XIX – на початку XX ст. Визначено причини та охарактеризовано недоліки процесу становлення фізичної культури в освітній політиці Габсбурзької монархії. Доведено, що соціально-політичне життя буковинців у другій половині ХІХ ст. сприяло запровадженню реформістсько-інноваційних підходів до народної школи, які вже були апробовані в західноєвропейських країнах. Встановлено основні підходи до реалізації змісту фізичної культури учнів шкіл на Буковині в досліджуваний період.


Ключові слова


Фізична культура; гімнастика; народні школи; освітній процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрієвичь В. Якъ може собъ учитель любовь и довьріє съльского народу позыскати и черезъ то численне и правильнее посъщене школы придбати / В. Андрієвичь // Bukowiner Pädagogische Blätter. 1892. – № 14. – C. 224–225; № 15. – C. 239–241.

Бажанській И. Обстоятельства препятствующіи осягненю приписаной цъли въ народныхъ школахъ / И. Бажанській // Bukowiner Pädagogische Blätter. – 1889. –№ 4. – C. 53–56.

Бажанський I. Якъ треба съ наукою у насъ въ народныхъ школах поступати, щобы зъ ней наши селяни хосенъ мали / И. Бажанській // Bukowiner Pädagogische Blätter. – 1890. – № 8–9. – C. 97–99; № 11. – C. 145–147.

Гарас М. Ілюстрована історія товариства „Українська Школа» в Чернауць 1887–1937 / М. Гарас / Пропам’ятна книжечка видана з нагоди 50-их роковин існування цього товариства. – Чернауць: Tipografia «Ceas»E. Truchanko &Со, 1937. – 148 с.

Гнесь Н. О. Становлення і розвиток фізичного виховання учнів народних шкіл Буковини (1869 – 1918 рр.): автореф. дис. …канд. пед. наук: 13.00.01/ Н. О. Гнесь. – Івано-Франківськ, 2007. – 20 с.

Державний архів Чернівецької області. Ф. 211, оп. 1, спр. 13, 96 арк.

Державний архів Чернівецької області. Ф. 211, оп. 1, спр. 1359, 10 арк.

Державний архів Чернівецької області. Ф. 211, оп. 1, спр. 1899, 3 арк.

Державний архів Чернівецької області. Ф. 211, оп. 1, спр. 3373, 45 арк.

Державний архів Чернівецької області. Ф. 211, оп. 1, спр. 9029, 3 арк.

Державний архів Чернівецької області. Ф. 211, оп. 1, спр. 10255, 84 арк.

Державний архів Чернівецької області. Ф. 211, оп. 1, спр. 12833, 10 арк.

Державний архів Чернівецької області. Ф. 246, оп. 1, спр. 36, 12 арк.

Купчанко Г. Народне просвещеніе въ Буковине / Г. Купчанко // Просвещеніе. – 1895. – № 1. – С. 7–9.

Купчанко Г. Просвещеніе то наше спасеніе / Г. Купчанко // Просвещеніе. – 1893. – № 1. – С. 2– 4.

Маковей О. Про дїточі забави / О. Маковей // Bukowiner Schule. –1904. – № 3. – C. 137–145.

Пенішкевич О. І. Розвиток українського шкільництва на Буковині (XVIII – початок XX ст.): монографія / О. Пенішкевич. – Чернівці: Рута, 2002. – 520 с.

Пігуляк В. Головні причини анальфабетизму на Буковині й способи його побореня / В. Пігуляк // Bukowiner Schule. – 1913. – № 2. – C. 91–94.

Шкільництво на Буковині // Буковина. – 1896. – №21.– С. 2.

Jahres-Hauptbericht über den Zustand des Volksschulwesens in der Bukowina im Schuljahre 1894/1895 // Bukowiner Pädagogische Blätter. – 1896. – № 8. – S. 134.

Jahres-Hauptbericht über den Zustand des Volksschulwesens in der Bukowina im Schuljahre 1899/1900 // Bukowiner Pädagogische Blätter. – 1901. – № 12. – S. 181.

Wotta J. Über die Wahrnehmungen bei den im Schuljahre 1898/99 vorgenommenen Inspectionen der Czernowitzer Volksschulen: Nichtamtlicher / J. Theil Wotta // Bukowiner Pädagogische Blätter. – 1899. – № 21. – S. 328.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.