Формування самоосвітньої компетентності студентів економічних спеціальностей у процесі вивчення іноземної мови

Світлана Боднар

Анотація


Проаналізовано поняття «самоосвіта» і «самоосвітня компетентність». Розглянуто формування самоосвітньої компетентності студентів економічних спеціальностей у процесі вивчення іноземної мови в сучасній педагогічній теорії і практиці. Обґрунтовано необхідність впровадження новітних інформаційних технологій в самоосвіту студентів. Наведено методи і прийоми роботи з формування самоосвітньої компетентності майбутніх економістів.


Ключові слова


самоосвіта; самоосвітня компетентність; студенти економічних спеціальностей; іноземна мова

Повний текст:

PDF

Посилання


Айзенберг А. Я. Самообразование: история: теория и современные проблемы / А. Я. Айзенберг. – М., 1986. – 126 с.

Бухлова Н. В. Сутнісний зміст поняття «самоосвітня компетентність» / Н. В. Бухлова. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/ /archive.nbuv.gov.ua /portal /soc_gum/ Nsod/2008_1/ Byhlova.pdf.

Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації». [Eлектронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/75/98-вр.

Иванова Т. В. Компетентностный подход к разработке стандартов для 11-летней школы: анализ, проблемы, выводы / Т. В. Иванова // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2004. – № 1. – С. 16–20.

Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології навчання: словник-глосарій / М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр, Т. Є. Рак. – Львів: Вид-во «СПОЛОМ», 2011. – 214 с.

Клочко А. О. Самоосвітня діяльність вчителя як педагогічна проблема / А. О. Клочко. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua Копил О. А.

Формування самоосвітньої компетентності у студентів немовних спеціальностей з використанням інформаційно-комунікаційних технологій: дис. … канд. пед. наук 13.00.02 / О. А. Копил. – Чернігів, 2012. – 240 с.

Лозовой В. А. Самообразование – важное звено перестройки высшего образования / В. А. Лозовой, В.Н.Чижиков // Вопросы общественных наук. – 1989 – Вып. 80. – С. 73–79.

Мовленнєвий компонент дошкільної освіти: навч.-метод. посібник / уклад. А. М. Богуш. – Одеса; Ярослав, 2004. – 176 с.

Современные языки: изучение, преподавание, оценка. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком / перевод выполнен на кафедре стилистики английского языка МГЛУ под общ. ред. проф. К. М. Ирисхановой / Департамент современных языков Директората по образованию, культуре и спорту Совета Европы. – М.: Изд-во МГЛУ, 2003. – 145 с.

Український педагогічний словник / укл. С. У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

Чеботарева Е. С. Информационные технологии в развитии самообразовательной компетентности студентов / Е. С. Чеботарева. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ito.edu.ru/2008/Kursk/II.html.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.