Діагностика рівня сформованості граматичної компетенції у процесі вивчення англійської мови після німецької

Валентина Миськів

Анотація


Представлено результати дослідження рівня сформованості граматичної компетентності (ГК) у процесі вивчення англійської мови як другої іноземної. Встановлено критерії оцінювання рівня сформованості ГК та їх показники. Розглянуто структуру та сутність ГК на високому рівні. Описано результати передекспериментального дослідження рівня сформованості ГК у процесі навчання англійської мови після німецької майбутніх філологів. Визначено початковий рівень ГК у студентів експериментальних та контрольних груп.


Ключові слова


граматична компетентність; критерій; друга іноземна мова; вміння

Повний текст:

PDF

Посилання


Виробничі функції; типові задачі діяльності та вміння учителя іноземних мов (спеціальність) / Кол. авторів під кер. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт; 1999. – 96 с.

Вовк О. І. Формування англомовної граматичної компетенції у майбутніх учителів в умовах інтенсивного навчання: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / О. І. Вовк. – К.; 2008. – 335 с.

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення; викладання; оцінювання / Наук. ред. укр. видання д-р пед. наук; проф. С. Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт; 2003. – 273 с.

Контроль речевых умений в обучении иностранным языкам в средней школе / ред. В. С Цетлин. – М.: Просвещение; 1970. – 119 с.

Орловська Л. К. Формування граматичної компетенції в усному мовленні на засадах інтегрованого навчання у майбутніх учителів англійської мови: дис. …канд. пед. наук: 13.00.02 / Л. К. Орловська. – К.; 2010. − 278 с.

Пассов Е. И. Основы методики обучения иностранным языкам / Е. И. Пассов. – М.: Русский язык; 1977. – 216 с.

Стеченко Т. О. Формування професійно орієнтованої англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів: дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Т. О. Стеченко. – К.; 2004. – 200 с.

Типова програма з англійської мови як другої іноземної мови для університетів (спеціальність «Мова і література») / укл. І. Ф. Буфан; І. Є. Гущина; В. О. Коломієць; А. В. Моренцова; Т. Є. Шеченко; Н. П. Яхно. – К.; 2003. – 81 с.

Bachman L. F. Fundamental Consideration in Language Testing / L. F. Bachman. – 3-d impression. – Oxford University Press; 1995. – 408 p.

Brown G. Principles of Language Learning and Teaching / G. Brown. – 2 nd ed. – San Francisco: San Francisco State University; 1987. – 277 p.

Byrne D. Teaching Oral English / D. Byrne. – London: Longman; 1986. – 104 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.