Проблема психолого-педагогічного інструментарію формування творчої особистості

Степан Пальчевський

Анотація


Розглядаються форми і методи стратегіальної організації свідомості та настановлення на творчість не лише у навчанні, а й в інших сферах життєдіяльності людини. Акцентується увага на необхідності подолання особистістю сугестивних комплексів, які є внутрішньою перепоною на шляху вирішення нею ускладнених творчих завдань. Розкриваються сутність і виховне значення стратегій творчого пошуку «Альпініст», «Квадратики», «Поезія», що побудовані на емоційно-образній основі.


Ключові слова


творчість; педагогіка евристики; стратегії творчого пошуку; проблема; інтуїція

Повний текст:

PDF

Посилання


Дункер К. Психология продуктивного (творческого) мышления / К.Дункер // Психология мышления: сб. переводов /под. ред. А. М. Матюшкина. – М.: Педагогика; 1965. – 234 с.

Лукаш В. Педагогіка евристики / В. Лукаш // Рідна школа. – 2002. – № 8–9. – С. 7–9.

Эфроимсон В. П. «Божий дар» или естественный феномен? / В. П. Эфроимсон // Народное образование. – 1991. – № 3. – С. 130–135.

Психология: словарь / под. общ. ред А. В. Петровского; М. Г. Ярошевского. – М.: Политиздат; 1990. – 494 с.

Каструбин Э. М. Ключ к тайнам мозга / Э. М. Каструбин. – М.: Триада; 1995. – 215 с.

Франкл В. Человек в поисках смысла / В. Франкл. – М.: Прогресс; 1990. – 368 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.