Становлення світської педагогічної освіти у Львівському університеті в останній третині ХІХ століття

Теодор Лещак

Анотація


Розглянуто причини і передумови становлення світської педагогічної підготовки студентів Львівського університету у контексті загальноєвропейських освітніх процесів. Проаналізовано номенклатуру теоретичних і практичних курсів педагогічного циклу, що пропонувалися для вивчення студентам філософського факультету в останній третині ХІХ століття. 


Ключові слова


Педагогічна підготовка студентів; Львівський університет; навчальні курси

Повний текст:

PDF

Посилання


Бись О. С. Історико-правові аспекти розвитку міжнародної діяльності Апостольського престолу / О. С Бись // Університетські наукові записки. – 2009. – № 3 (31). – С.217 – 223.

ДАЛО. Ф. 26; Оп. 4; Спр. 247.

Пенішкевич О. Розвиток українського шкільництва на Буковині (ХУІІІ – початок ХХ ст.) / О. І. Пенішкевич. – Чернівці: Рута; 2002. – 519 с.

Akademische behörden an der K. K. Universität zu Lemberg sammt der Ord-nung der vorlesungen an derselben in winter (sommer) semester des Studien-Jahres 1871/72 … 1874/75. – Lemberg: Aus der k.k. galizichen Aerarial-Staats-Druckerei; 1871 … 1874. – 46 s.

C. K. Uniwersytet imenia Cesarza Franciszka I we Lwowie. Skład i program wykładów w zimowem (letnim) półroczu 1875/76 … 1913/14. – Lwów : Z I. związkowej drukarni; 1875 … 1913. – 49 s.

Finkel L.; Starzyński S. Historya Uniwersytetu Lwowskiego. Cz. 1–2. – Lwów: Nakładem Senatu akademickiego c.k. Uniwersytetu Lwowskiego; 1894. – Cz. 1. – 351 s.

Łuczyńska B.Początki pedagogiki jako dyscypliny akademickiej na uniwersy-tetach Jagellońskim i Lwowskim w dobie autonomii / Barbara Łuczyńska // Galicja i jej dziedzictwo. T. 3. Nauka i oświata / pod red.

A. Mejssnera i J. Wyrozumskiego. – Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie; 1995. – S. 23–42.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.