Становлення та розвиток трудового навчання з обслуговуючих видів праці (друга половина XX століття)

Мар’яна Воловець

Анотація


Зроблено історико-педагогічний аналіз особливостей вивчення обслуговуючих видів праці у другій половині ХХ ст. в Україні. Розглянуто основні чинники, що впливали на трудове навчання в цілому та обслуговуючі види праці зокрема. Визначено та узагальнено етапи становлення і розвитку трудового навчання з обслуговуючих видів праці. Окреслено шляхи покращення становища предмета у загальноосвітніх школах незалежної України. Проаналізовано минулий вітчизняний досвід, що є важливою умовою для розвитку в майбутньому трудового навчання.


Ключові слова


Трудова підготовка; поділ; етап; обслуговуючі види праці; загальнотрудові навички

Повний текст:

PDF

Посилання


Гаргін В. В. Розвиток методики трудового навчання в Україні як галузі педагогічної науки (друга половина XX − початок XXI століття): автореф. дис ... канд. пед. наук: 13.00.02 / В. В. Гаргін. – К., 2012. – 20 с.

Лосіна Н. Тематичні плани профільного трудового навчання / Н. Лосіна // Трудова підготовка в закладах освіти. – 1998. – № 2 (8). – С. 43−51.

Організація трудової підготовки учнів 1−7 класів за новими програмами (Інструктивно-методичний лист на допомогу вчителям трудового навчання, директорам і заступникам директорів шкіл). – К. : Рад. школа, 1986. Програми трудового навчання учнів ІV−VІІІ класів (для міських шкіл). – К.: Рад. школа, 1970. – 88 с.

Програми трудового навчання учнів ІV−VІІІ класів (для сільських шкіл). – К.: Рад. школа, 1971. – 96 с. Программа трудового обучения учащихся 5−7 классов. – К.: Рад. школа, 1986. – 150 с.

Слюсаренко Н. В. Етапи становлення та розвитку трудової підготовки дівчат у школах України / Н. В. Слюсаренко // Збірник наукових праць. Педагогічний альманах / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон, 2010. – Вип. 5. – С. 285−294.

Слюсаренко Н. В. Трудова підготовка дівчат в історії розвитку української школи: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Н. В. Слюсаренко. – Херсон: РІПО, 2008. – 212 с.

Слюсаренко Н. В. Становлення та розвиток трудової підготовки дівчат у школах України кінця ХІХ–ХХ століття: монографія / Н. В. Слюсаренко. – Херсон: РІПО, 2009. – 456 с. УДК: 373. 5.091.3:81’243


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.