Особливості реалізації змішаного методу навчання іноземних мов на західноукранських землях і в Росії (1918–1939 рр. )

Автор(и)

  • Богдана Лабінська Доцент кафедри теорії та практики перекладу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Ключові слова:

Змішаний метод, навчання іноземних мов, західноукраїнські землі

Анотація

Розглядаються особливості реалізації змішаного методу навчання іноземних мов на західноукранських землях і в Росії (1918–1939 рр.). З’ясовано передумови виникнення цього методу. Проаналізовано навчання іноземної мови і видів іншомовної діяльності на західноукраїнських землях і в Росії. Перспективою подальших розвідок у даному напрямку можуть стати аспекти мови та види мовленнєвої діяльності на західноукранських землях 1867–1918 рр.

Посилання

Ведель Г. Е. Из истории методов преподавания иностранных языков / Г. Е. Ведель. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1979. – 54 с.

Волошин А. Загальна методика / Августин Волошин. – Ужгород: Накладом Пед. товариства Підкарпатської Русі, 1933. – С. 73–74.

Гез Н. И. История зарубежной методики преподавания иностранных языков: учеб. пособие / Н. И. Гез, Г. М. Фролова. М.: Академия, 2008. 256 с.

Методика обучения иностранным языкам в средней школе: учебник / Гез Н. И., Ляховицкий М. В., Миролюбов А. А. и др. – М.: Высшая школа, 1982. – 373 с.

Миролюбов А. А. История отечественной методики обучения иностранным языкам: монография / А. А. Миролюбов. – М.: Ступени; Инфа-М, 2002. – 448 с.

Щукин А. Н. Лингводидактический энциклопедический словарь: более 2000 единиц / А. Н. Щукин. – М.: Астрель; АСТ: Хранитель, 2008. – 746 с.

Program gimnazjum Państwowego. Gimnazjum Niższe. Język Polski, historja, języki Nowożytne. – Warszawa: Książnica Polska;

Tow. Nauczycieli Szkół Wyższych; Drukarnia Rolnicza, SP. ZOG. ODP. ZLOTA 24, 1921. – 48 s.

Programa minimala Pentru scoalele secundare (gimnazii si licee). Pe anul scolar 1932–1933. Bucurešti, 1933. – 61 p.

Program nauki w gimnazjach państwowych. Języki obce nowożytne (projekt). – Lwów: Państwowe wydawnictwo Książek szkolnych, 1933. – 37 s.

##submission.downloads##