Особливості інтерактивного навчання історії у вищому навчальному закладі

Наталія Ігнатенко

Анотація


Проаналізовано особливості застосування  технології інтерактивного навчання як засобу активізації та інтенсифікації пізнавальної діяльності студентів при вивченні історії у ВНЗ. Охарактеризовано мету, завдання, зміст і дидактичні принципи застосування технології інтерактивного навчання у ВНЗ. Розглянуто методику структурування навчальних занять з історії в системі інтерактивного навчання. Досліджено специфіку застосування методів і прийомів інтерактивного навчання у підготовці майбутнього вчителя історії.


Ключові слова


Інтерактивна технологія навчання; навчальний процес; методика навчання історії; традиційне навчання; інноваційне навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрєєва В. М. Інновації на уроках. Методична пам`ятка вчителя / В. М. Андрєєва // Історія та правознавство: Основи. – 2004. – № 20. – С. 1–7.

Баханов К. О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії / К. О. Баханов. – К.: Генеза, 2004. – 150 с.

Баханов К. Сучасна шкільна історична освіта: інноваційні аспекти / К. О. Баханов. – Донецьк: Юг-Восток, 2005. – 384 с.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посібник / І. М. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: метод. Посібник / уклад.: О. Пометун, Л. Пироженко. – К.: А.Н.Н., 2002. – 136 с.

Кларин М. В. Интерактивное обучение – инструмент освоения нового опыта / М. В. Кларин // Педагогика. – 2000. – № 7. – С. 12–18.

Козлова О. Г. Методика інноваційного пошуку вчителя / О. Г. Козлова – Суми: «Мрія 1» ЛТД, 1998. – С. 20–27.

Сазоненко Г. Педагогічні технології / Г. Сазоненко – К.: Шкільний світ, 2009. – 128 с.

Селевко Г. К. Современные образовательные технологи / Г.К. Селевко – М.: Народное образование, 1998.

Селевко Г. К. Педагогические технологи на основе ефективности управления и организации учебного процесса / Г. К. Селевко – М.: Народное образование, 1998.

Перспективні освітні технології: наук.-метод. посібник / за ред. Г. С. Сизоненка. – К.: Гопак, 2000. – 560 с.

Педагогічні технології: навч. посібник / О. Падалка, А. Нісімчук та ін. – К.: Українська енциклопедія ім. М. Бажана, 1995. – 252 с.

Пилиповский В. Я. Неогуманистические идеи в западной педагогике / В. Я. Пилиповский // Педагогика. – 1993. – № 6. – С. 17–22.

Пометун О. Інтерактивні методики та системи навчання / О. Пометун – К.: Шкільний світ, 2007. – 112 с.

Сучасні шкільні технології. Ч. І. / Упоряд. І. Рожнятовська, В. Зоц. – К.: Ред. Загально-педагогічної газети, 2004. – 112 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.