Застосування онтології комп'ютерних систем під час практичної діяльності майбутнього інженера-педагога

Сергій Козіброда

Анотація


Розглянуто проблему використання онтології комп’ютерних систем у професійній діяльності майбутніх інженерів-педагогів галузі комп’ютерних технологій. Обґрунтовано завдання автоматизованого обміну формальними описами моделей як головного чинника дослідження в застосуванні онтологій. Доведено доцільність застосування онтологій комп’ютерних систем в таких напрямках підготовки інженера-педагога, як штучний інтелект, інтерфейс, обробка природної мови, системах питання-відповіді, класифікації товарів і послуг, семантичній розмітці тексту, моделюванні організаційної структури підприємств, системах нормативно-довідкової інформації (НДІ). 


Ключові слова


Онтологія; інженер-педагог; комп’ютерні системи; описи; експертна система; база знань

Повний текст:

PDF

Посилання


Noy N. Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology. // Stanford Knowledge Systems Laboratory Technical Report KSL-01-05 and Stanford Medical Informatics Technical Report SMI – 2001 – 0880, March 2001. /

N. Noy, D. L. McGuinness. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://protege.stanford.edu/publications/ontology_development/ontology101.html

Лапшин В. А. Онтологии в компьютерных системах / В. А. Лапшин. – М.: Научный мир, 2010. – 222 с.

Nirenburg S. Ontological Semantics / S. Nirenburg, V. Raskin – Cambridge: MA, 2004. – 240 р.

GruberT.R. The role of common ontology in achieving sharable, reusable knowledge bases / T. R. Gruber, J. A. Allen, R. Fikes, E. Sandewell // Principles of Knowledge Representation and Reasoning.Proceedings of the Second International Conference / eds. Morgan Kaufmann, 1991. – 601– 602 р.

Когаловский М. Концептуальное моделирование и онтолгические модели / М. Когаловский, Л. Калиниченко // Онтологическое моделирование. Труды симпози¬ума в г. Звенигороде, 19–20 мая, 2008. – Звенигород, 2008. – С. 1–54.

Ding Y. The role of ontologies in eCommerce / Y. Ding, D. Fensel, M. Klein, B. Omelayenko, E. Schulten, Handbook of Ontologies, 2004. – 450 р.

Попова М. А. Онтологічний інтерфейс як засіб представлення інформаційних ресурсів в ГІС-середовищі / М. А. Попова, О. Є. Стрижак // Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Серия: География. – 2013. – Т. 26 (65). – № 1– С. 127–135.

Коваленко О. Е. Галузевий стандарт вищої освіти. Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні. Стандарти освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра / О. Е. Коваленко, В. І. Лобунець, А. П. Тарасюк та ін. – К., 2000. – 34 с.

Ontos Live. The Ontos News Portal, bringing you up-to-date and relevant news feeds. Sign up and start building your own personal feeds based around your needs and interests. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ontos.com/

Научный центр интернет-технологий «ИНТЕРТЕХ». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.intertech.ru/Production/sol+tech.asp


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.