Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх дизайнерів одягу

Зінаїда Бакум, Лілія Саприкіна

Анотація


На основі аналізу й узагальнення наукової інформації розглянуто комплекс педагогічних умов щодо формування професійної компетентності майбутніх дизайнерів одягу у процесі вивчення фахових дисциплін. Обґрунтовано специфіку таких педагогічних умов:  позитивна навчальна мотивація майбутніх дизайнерів одягу через залучення їх до проектної діяльності; розвиток самостійної і творчої діяльності студентів у процесі навчання у творчих майстернях; взаємозв’язок  компетентнісного, системного та діяльнісного підходів під час вивчення фахових дисциплін.


Ключові слова


Професійна компетентність; майбутній дизайнер одягу; педагогічні умови; дизайн-освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Бакум З. П. Модернізація методів навчання української мови / З. П. Бакум // Складні питання вузівського курсу української мови: зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2002.– С. 6–10.

Загуменнов Ю. Особистісно зоріентовані технології в освіті / Ю. Загуменнов, Л. Шелкович, Г. Шварц // Підручник для директора. – 2005. – С. 36–47.

Зимняя И. А. Социальная работа как профессиональная деятельность / И. А. Зимняя // Социальная работа. – М., 1992. – Вып. 2– С. 32–37.

Сисоєва С. О. Теоретичні і методичні основи підготовки вчителя до формування творчої особистості учня: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / С. О. Сисоєва . – К., 1997. – 428 с.

Сопільняк М. М. Педагогічні засади організації діяльності дозвіллєвої творчої майстерні студентів вищих мистецьких навчальних закладів: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.06 / М. М. Сопільняк. – К., 2006. – 20 с.

Фалько В. П. Формирование художественно-проектной компетенции педагога профессионального обучения в области дизайна: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / В. П. Фалько. – Екатеринбург, 2009. – 188 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.