Відбір аудіотекстів для навчання майбутніх менеджерів професійно спрямованого діалогічного мовлення

Людмила Максименко

Анотація


Висвітлено один з актуальних напрямів методичних досліджень навчання професійно спрямованого діалогічного мовлення майбутніх менеджерів невиробничої сфери, а саме: відбір фахових автентичних аудіотекстів. Визначено вимоги, яким мають відповідати навчальні аудитивні матеріали. Наведено визначення фахового автентичного аудіодіалога. Розглянуто проблему природи текстів та їх автентичності. Проаналізовано критерії відбору аудіотекстів, які відображено в методичних дослідженнях, та уточнено, які з них відповідають принципам, цілям та умовам навчання іноземної мови зі спеціальності.


Ключові слова


Фаховий автентичний аудіодіалог; усне професійно спрямоване діалогічне мовлення; критерії відбору

Повний текст:

PDF

Посилання


Бориско Н. . Теоретические основы создания учебно-методических комплексов для языковой межкультурной подготовки учителей иностранных языков (на материале интенсивного обучения немецкому языку: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02 / Н. Ф. Бориско. – К., 2000. – 508 с. Бочкарьова О. Ю. Критерії відбору автентичних аудіотекстів для навчання майбутніх учителів англомовного професійно спрямованого аудіювання / О. Ю. Бочкарьова // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Педагогіка та психологія». – 2006. – №.11. – С. 33–40. Елухина Н. В. Основные трудности аудирования и пути их преодоления / Н. В. Елухина // Общая методика обучения иностранным языкам: хрестоматия / сост. Леонтьев А. А. – М.: Рус. язык, 1991. – С. 226–238. Кміть О. В. Тестовий контроль аудитивних умінь студентів немовних факультетів вищого педагогічного навчального закладу (ІІ курс, англійська мова): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / О. В. Кміть. – К., 2000. – 178 с. Коккота В. А. Лингводидактическое тестирование: научно-теоретическое пособие / В. А. Коккота. – М.: Высшая школа, 1989. – 123 с. Кулиш Л. Ю. Психологические аспекты восприятия устной речи (зависимость восприятия от речевых характеристик говорящего): автореф. дис. … д-ра филол. наук: 10.02.19 / Л. Ю. Кулиш. – К., 1984. – 48 с. Носонович Е. В. Параметры аутентичного учебного текста / Е. В. Носонович, Г. П. Мильруд // Иностранные языки в школе. – 1999. – № 1. – С. 11–17. Петранговська Н. Р. Навчання студентів фізико-математичних факультетів професійно спрямованого монологу-міркування на основі англомовних фахових автентичних аудіотекстів: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Н. Р. Петранговська. – К., 2004. – 290 с. Тарнопольский О. Б. Методика обучения английскому языку для делового общения: учебное пособие / О. Б. Тарнопольский, С. П. Кожушко. – К.: Ленвит, 2004. – 192 с. Тарнопольський О. Б. Підручник нового типу з ділової англійської мови: принципи побудови та результати експериментальної апробації / О. Б. Тарнопольський, С. П. Кожушко // Інноваційні підходи до навчання іноземних мов та культур у новому тисячолітті. – Дніпропетровськ, 2002. – С. 43–45. Anderson A. Listening / A. Anderson, T. Lynch. – Oxford: Oxford University Press, 1996. – 154 p. Ellis M. Teaching Business English / M. Ellis, C. Johnson – Oxford: Oxford University Press, 1994. – 238 p. Dudley-Evans T. Developments in English for Specific Purposes. A multi-disciplinary approach / T. Dudley-Evans, M.J. St John. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1998. – 301 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.