Іншомовна освіта США: полікультурні засади

Автор(и)

  • Ірина Білецька Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри германської філології, докторант Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Ключові слова:

Іншомовна освіта, США, полікультурність, середня школа

Анотація

Розглянуто різні підходи до трактування поняття «полікультурна освіта». Оґрунтовано авторське бачення цієї категорії та виокремлено провідні полікультурні засади здійснення іншомовної освіти у середніх навчальних закладах США: ефективна мовна освіта безпосередньо детермінована політикою на національному, регіональному та місцевому рівнях; формування нової парадигми освіти з іноземних мов, переосмислення функцій іноземної мови; модернізація змісту шкільної іншомовної освіти; вироблення власної політики полікультурної освіти шкільним округом загалом і навчальним закладом, керуючись культурними, етнічними особливостями округу в цілому та навчального закладу зокрема; раннє вивчення іноземних мов; інтегрування двомовного навчання, яке є одним із найважливіших шляхів здійснення полікультурної освіти.

Посилання

Гаганова О. К. Поликультурное образование в США: теоретические основы и содержание / О. К .Гаганова // Педагогика. – 2005. – № 1. – С. 86–95.

Дмитриев Г. Д. Теоретико-практические аспекты многокультурного образования в США / Г. Д. Дмитриев // Педагогика. – 1999. – № 7. – С. 107–117.

Дмитриев Г. Д. Многокультурность как дидактический принцип / Г. Д. Дмитриев // Педагогика. – 2000. – № 10. – С. 3–11.

Литвинов О. І. Двомовний аспект полікультурної освіти у школах США / О. І. Литвинов. // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 4. – С. 119–127.

Малькова З. А. Тринадцать лет спустя: американская школа-96 / З. А. Малькова // Педагогика. – 1996. – № 5. – С. 102–110.

Наушабаева С. У. Проблема поликультурного образования в американской педагогике (анализ концепции Д.Бэнкса) / С. У. Наушабаева // Педагогика. – 1993. – № 1. – С. 104–110.

##submission.downloads##