Готовність вчителя фізичної культури до інноваційної діяльності як педагогічна проблема

Ігор Шеремет

Анотація


Обґрунтовуються шляхи впровадження інноваційних (нетрадиційних) уроків фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах. На основі досягнень педагогічної науки розкриваються поняття «педагогічна інноватика», «інноваційний процес» та «інноваційна діяльність», підґрунтя виникнення інновацій та пошуки науковців у цьому напрямку. Приділяється увага питанням типології інноваційних уроків, тих змін, які відбуваються під час визначення цілей, змісту і технології проведення навчальних занять. Висвітлюються питання проектування таких уроків у навчальному процесі.


Ключові слова


Педагогічна інноватика; інноваційний процес; інноваційна діяльність; типологія інноваційних уроків; проектування інноваційних уроків

Повний текст:

PDF

Посилання


Беспалько В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения / В. П. Беспалько. – М.: Изд-во ИПО Мин-ва образования России, 1995. – 336 с.

Кларин М. В. Педагогическая технология в учебном процессе (анализ зарубежного опыта) : учебник для студентов пед. вузов / М. В. Кларин. – М.: Знание, 1989. – 80 с.

Лихачев Б. Т. Педагогика : курс лекций / Б. Т. Лихачев. – М. :Прометей, 1992. – 528 с.

Національна доктрина розвитку освіти : Указ Президента України 17 квітня 2002 року № 347/2002 // Освіта України. – 23 квітня 2002 р. – № 33. – С. 4 – 6.

Онушкин В. Г. Образование взрослых : междисциплинарный словарь терминологии / В. Г. Онушкин, Е. И. Огарев. – СПб.–Воронеж, 1995. – 232 с.

Педагогика : учеб. пососбие для студентов пед. учеб. заведений / [И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, В. А. Сластенин, Е. Н. Шиянов]. – М. : Школа-Пресс, 1997. – 512 с.

Підласий І. П. Педагогічні інновації / І. П. Підласий, А. І. Підласий // Рідна школа. – 1998. – № 12. – С. 3 – 17.

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності // Директор школи. – 2001. – № 4 (148). – С. 7–8.

Пометун О. Інтерактивні технології навчання : теорія, практика, досвід : метод. посібник / О. Пометун, Л. Пироженко. – К.: А.П.Н., 2002. – 136 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.