Інформаційна діяльність та загрози інтернету у роботі викладача ВНЗ

Анатолій Клименко

Анотація


Проаналізовано результати досліджень інформаційної діяльності студентів в умовах кредитно-трансферної системи організації навчання, встановлено зміни у ній відповідно до особливостей сучасного змісту роботи в Інтернеті. Розглянуто актуальні загрози та небезпеки мережі у контексті професійної діяльності студентів та викладачів. Із врахуванням досвіду зарубіжних вчених визначено ключові фактори, що впливають на покращення характеристик інформаційної діяльності педагогів. 


Ключові слова


Інтернет-технології у навчальному процесі; інформаційно-пошукова діяльність; інформаційна грамотність; загрози Інтернету

Повний текст:

PDF

Посилання


Жабєєв Г. В. Методика використання інтернет-ресурсів у процесі профільного навчання фізики: автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.02 / Г. В. Жабєєв. — К., 2009. — 20 с.

Жалдак М. И. Система подготовки учителя к использованию информационной технологии в учебном процессе / М. И. Жалдак. – М.: НИИ СИМО АПН СССР, 1989. – 48 с.

Кибальчич Е. Это не лечится кто впадает в панику, забыв мобильный, и задыхается, отключившись от Интернета? / Е. Кибальчич [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.1tv.ru/news/techno/248374

Коломієць А. М. Інформаційна культура вчителя початкових класів: монографія /А. М. Коломієць. – Вінниця: ВДПУ, 2007. – 379 с.

Кущенко О. С. Формування культури Інтернет-комунікації майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій: автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / О. С. Кущенко. Запоріжжя, 2008. — 20 с.

Морзе Н. В. Основи методичної підготовки вчителя інформатики: монографія / Н. В. Морзе – К.: Курс, 2003. – 372 с.

Морська Л. І. Теоретико-методологічні засади підготовки вчителя іноземних мов до використання інформаційних технологій: монографія / Л. І. Морська. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. 243 с.

Осадчий В. В. Педагогічні засади професійного консультування молоді засобами Інтернет: автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / В. В. Осадчий. — Вінниця, 2005. — 20 с.

Рєзіна О. В. Формування інформаційно-пошукових та дослідницьких умінь учнів старшої школи в процесі навчання інформатики: автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.02 / О.В. Рєзіна. — К., 2005. — 20 с.

Савенкова Л. В. Формування у студентів педагогічного університету вмінь і навичок самостійної роботи засобами бібліотечних технологій: автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 / Л. В. Савенкова. — К., 2007. — 19 с.

Davila J. Frequency and quality of social networking among young adults: Associations with depressive symptoms, rumination, and corumination / Davila J., Hershenberg R., Feinstein B., Gorman K., Bhatia V., Starr L. // Psychology of Popular Media Culture, Vol 1(2), Apr 2012, p. 72 86.

Facebook-депресія й ефект Google. Сучасні психічні хвороби. 7 Днів.ua. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://7days-ua.com/news/facebook-depresiya-j-efekt-google-suchasni-psyhichni-hvoroby

Grafstein A. A discipline-based approach to information literacy / Grafstein A. // The journal of Academic Librarianship, 28 (4), p. 197 204.Information Literacy Issues. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sconul.ac.uk/groups/information_literacy/papers/papers/Seven_pillars2.pdf

Jelenchick L., Eickhoff J., Moreno M. “Facebook depression?” social networking site use and depression in older adolescents. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23260846

Lippincott J. Net Generation Students and Libraries. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.educause.edu/research-and-publications/books/educating-net-generation/net-generation-students-and-libraries

Morrison C. Excessive internet use is linked to depression. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.leeds.ac.uk/news/article/707/ OCLC

WhitePaper on the Information Habits of College Students. How Academic Librarians Can Influence Students’Web-Based Information Choices. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www5.oclc.org/downloads/community/informationhabits.pdf

O'Keeffe G., Clarke-Pearson K. The Impact of Social Media on Children, Adolescents, and Families. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: . – Назва з екрану. – Мова англ.

Savastio R. Facebook Causes Depression New Study Says. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://guardianlv.com/2013/08/facebook-causes-depression-new-study-says

Selfism, definition of. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.thefreedictionary.com/selfism

Sparrow B. Google Effects on Memory: Cognitive Consequences of Having Information at Our Fingertips. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sciencemag.org/content/333/6043/776

Starr L., Davila J. Excessive Discussion Of Problems Between Adolescent Friends May Lead To Depression And Anxiety. Constant networking without apppropriate problem solving skills advances dysfunction. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://commcgi.cc.stonybrook.edu/am2/publish/Research_20/Excessive_Discussion_Of_Problems_Between_Adolescent_Friends_May_Lead_To_Depression_And_Anxiety_printer.shtml

Study Finds That Memory Works Differently in the Age of Google. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.columbia.edu/googlememory

The University of Google: Education in a (post) information age. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://brabazon.net/google

Warshchauer M. Millennialism and Media: Language, Literacy, and Technology in the 21st Century. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vstevens.tripod.com/papyrus/16sep99a.htm


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.