Роль соціальної взаємодії школи та сім'ї у процесі соціалізації дитини

Наталія Олексюк

Анотація


Обґрунтовано важливість і актуальність соціальної взаємодії школи та сім’ї, доведено її необхідність у процесі соціалізації дитини. Визначено теоретичні аспекти організації соціальної взаємодії у цілому та між школою і сім’єю зокрема. На підставі діючих в країні законодавчих і нормативних актів проаналізовано правові засади організації означеної взаємодії, виявлено її основні прояви та характеристики. Розглянуто протиріччя, вирішення яких зумовлює необхідність соціальної взаємодії школи та сім’ї. Досліджено технологію організації ефективної у процесі соціалізації дитини взаємодії навчально-виховного закладу і сім’ї, розкрито найпоширеніші форми та способи цієї співпраці. 


Ключові слова


Дитина; сім’я; школа; соціалізація; соціальна взаємодія; соціальний педагог

Повний текст:

PDF

Посилання


Артюшкіна Л. М. Соц. педагог школи: теорія і практика роботи : Навч.- метод. посібник для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка» / Л. М. Артюшкіна. – Суми: Сум. ДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – 124 с.

Сухомлинський В. О. Народження громадянина / В. О. Сухомлинський / Вибр. твори: В 5-ти. – К.: Рад. школа, 1977. – Т. 3. – С. 283–582.

Соціальна педагогіка: підручник. – 5-те вид. випр. та доп. / за ред. проф. А. Й. Капської. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 488 с.

Соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах: метод. посібник / І. Д. Звєрєва та ін. – К.: Держсоцслужба, 2006. – 104 с.

Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями: навч.-метод. посібник / Капська А. Й., Олексюк Н. С., Калаур С. М., Фалинська З. З. – Тернопіль: Астон, 2010. – 304 с.

Шептенко П. А., Воронина Г. А. Методика и технология работы социального педагога: навч.-метод. посібник / П. А. Шептенко, Г. А. Воронина. – М.: Академия, 2001. – 208 с.

Шульга В. В. Соціальний педагог у загальноосвітньому навчальному закладі: методичні рекомендації / В.В. Шульга. – К.: Ніка-Центр, 2004. – 124 с.

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

Закон України «Про охорону дитинства» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.uapravo.net.

Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.usha.org.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.