Філософсько-культурологічний контекст проблеми взаємодії людини і природи у змісті сучасної екологічної освіти

Григорій Пустовіт

Анотація


Систематизовано й проаналізовано сучасне розуміння сутності проблем взаємодії людини і природи. Здійснено історико-генетичний аналіз, виокремлення й характеристику провідних філософсько-культурологічних та природничо-гуманітарних концепцій гармонізації взаємодії в системі «природа–людина–суспільство», розкрито їх сутнісні ознаки, тенденції й закономірності екстраполяції в сучасний цивілізаційний поступ. У ретроспективі охарактеризовано інформаційне поле, у межах якого доцільно проводити ефективний аналіз подій та явищ, що забезпечує умови для більш реалістичних їх оцінок.

Ключові слова


Філософсько-культурологічні й природничо-гуманітарні концепції; взаємодія людини і природи; екологічна освіта; зростаюча особистість; історико-генетичний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Лекторський В. А. Идеалы и реальность гуманизма / В. Лекторський // Вопросы философии. – 1994. – № 6. – С. 28–32

Вернадский В. И. Размышления натуралиста Кн. 2. Научная мысль как планетарное явление / В. И. Вернадский. – М.: Наука, 1975. – 191 с.

Дрейер О. К. Экология и устойчивое развитие / О. К. Дрейер, В. А. Лось – М.: УРАО, 1997. – 222 с.

Моисеев М. М. Человек и ноосфера / М. М. Моисеев – М.: Молодая гвардия, 1990. – 352 с.

Кисельов М. М. Концептуальні виміри екологічної свідомості / М. М. Кисильов, В. Л. Деркач, А. В. Толстоухов. – К.: Парапан, 2003. – 312 с.

Lee M. First: Environmental Apocalypse /М. Lee – Syracuse Univ. Press, 1995. – 208 p.

Сид Джон. На пути к Совету всех Существ / Сид Джон, Мєйси Джоанна, Флеминг Пет, Наєсс Арне. – М.: Golubka, 1994. – 125 c.

Гор А. Земля у рівновазі: екологія і людський дух / А. Гор. – К.: Інтелсфера, 2001. – 404 с.

Поттер В. Р. Биоэтика: мост в будущее / В. Р. Поттер – К.: Наукова думка, 2002. – 215 с.

Швебс Г. И. Идея ноосферы и социальная экология / Г. И. Швебс // Вопросы философии. – 1991. – № 7. – С. 36–45.

Моисеев Н. Н. Современный антропогенез и цивилизационные разломы. Эколого-политический анализ / Н. Н. Моисеев // Вопросы философии. – 1995. – №1. – С. 3–31.

Моисеев Н. Н. Судьбы цивилизации: пути Разума / Н. Н. Моисеев. – М.: Изд-во МИЭПУ, 1998. – 398 с.

Капра Ф. Дао Физики – Изд. второе, сокр. / Ф. Капра. Иркутск: ЭКО-Центр 1998. – 86 с.

Коменский Я. М. Избранные педагогические сочинения. / Т. 2; под ред. А. А.Красновского Я. М. Коменский – М.: Учпедгиз, 1939. – 224 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.