Критерії, показники та рівні сформованості міжкультурної комунікативної компетентності іноземних студентів-медиків

Наталія Калашнік

Анотація


Висвітлено наукові підходи у визначенні критеріїв, показників і рівнів сформованості міжкультурної комунікативної компетентності іноземних студентів – майбутніх лікарів. Проаналізовано таку компетентність медиків-іноземців в умовах сучасної університетської освіти. Представлено діагностичну модель визначення і моніторингу рівня розвитку міжкультурної комунікативної компетентності студентів-іноземців.

Ключові слова


Міжкультурна комунікативна компетентність; критерії; показники та рівні сформованості компетентності; майбутній лікар; студент-іноземець

Повний текст:

PDF

Посилання


Волкова Е. В. Различие подходов к определению структуры межкультурной компетенции в российской и зарубежной науке / Е. В. Волкова. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://rusnaka.com/15 _NPN_/Philologia/7_138206.doc.htm

Зозуля І. Є. Полікультурне виховання іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 / І. Є. Зозуля. – Вінниця, 2012. – 21 с.

Леонтович О. А. Русские и американцы: парадоксы межкультурного общения: монография / О. А. Леонтович. – М.: Гнозис, 2005. – 352 с.

Маслак Л. П. Педагогічні умови формування культурологічної компетентності майбутніх офіцерів радіоінженерних спеціальностей: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Л. П. Маснак. – Житомир, 2010. – 20 с.

Фурманова В. П. Межкультурная коммуникация и лингвокультуроведение в теории и практике обучения иностранным языкам / В. П. Фурманова. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1993. – 122 с.

Чумак Л. В. Полікультурне виховання учнів середніх (5–8) класів в умовах родинно-шкільного освітнього простору: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 / Л. В. Чумак. – Тернопіль, 2011. – 20 с.

Byram M. Teaching and assessing intercultural communicative competence. Clevedon: Multilingual Matters, 1997.

Chen G.-M., Starosta W. J. Foundations of Intercultural Communication, 2nd Lanham, MD: University Press of America, 2005.

Ting-Toomey S. Communicating across Cultures. New York: The Guilford Press, 1999.

Gudykunst W. B. Bridging Differences: Effective Intergroup Communication, 4th London: Sage, 2004.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.