Експериментальна перевірка методики формування англомовної лексичної компетенції майбутніх фахівців безпеки життєдіяльності

Вікторія Терещук

Анотація


Описано методичний експеримент, в ході якого за допомогою статистичного критерію Стьюдента (t) перевірено гіпотезу про незначну відмінність між рівнями сформованості англомовної лексичної компетенції у студентів експериментальної та контрольної груп. Проаналізовано результати експериментального навчання та підтверджено, що розроблена методика формування англомовної лексичної компетенції майбутніх фахівців безпеки життєдіяльності в умовах віртуального навчального середовища є ефективною.

Ключові слова


Англомовна лексична компетенція; віртуальне навчальне середовище; методичний експеримент; майбутній фахівець безпеки життєдіяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Барковський В. В. Теорія ймовірностей та математична статистика / В. В. Барковський, Н.В. Барковська, О. К. Лопатін. – К.: Центр навч. л-ри, 2006. – 424 с.

Гурвич П. Б. Теория и практика эксперимента в методике преподавания иностранных языков / П.Б. Гуревич. – Владимир: Владимир. гос. пед. ин-т, 1980. – 104 с.

Мокрєєва Н. Г. Про вплив контексту на розуміння незнайомої лексики при читанні / Н. Г.Мокрєєва // Методика викладання іноземних мов: Респ. наук.-метод. збірник. – 1970. – Вип. 5. – C. 119–123.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.