Формування англомовної лінгвосоціокультурної компетентності студента філологічного профілю: теоретичний та прикладний аспекти

Діана Терещук

Анотація


Проаналізовано сутність англомовної лінгвосоціокультурної компетентності студента з точки зору сучасної методики викладання іноземних мов. Окреслено зміст навчання цієї компетентності. Обґрунтовано актуальність підходу «навчання через досвід» та конкретизовано особливості його реалізації у формуванні англомовної лінгвосоціокультурної компетентності студента філологічного профілю в умовах сучасного ВНЗ і розвитку українського й світового суспільств.

Ключові слова


Лінгвосоціокультурна компетентність; англійська мова; навчання через досвід; студент філологічного профілю

Повний текст:

PDF

Посилання


Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: курс лекцій: навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня «магістр» / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін.; за ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2011. – 344 с.

Навчально-інформаційний ресурс Британської Ради. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.britishcouncil.org/learning-faq-the-english-language.htm

Ніколаєва С. Ю. Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентісного підходу / С. Ю. Ніколаєва // Іноземні мови. – 2010. – № 2 . – С. 11–17.

Рауд Н. «Экспериментальное» обучение как возможность активизации учащихся при изучении сквозных тем. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: // www.narva.ut.ee / sites/ default/ files/ narva_files/Niina%20Raud.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.