ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА: РЕТРОСПЕКТИВА ТА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

Taras Soroka

Анотація


Розкрито сутність позашкільної освіти та виховання як складової системи освіти України та визначено специфічні умови її функціонування. Охарактеризовано типи навчальних закладів, які здійснюють позашкільне навчання. Проаналізовано поетапно вітчизняний досвід позашкільної освіти в історичній ретроспективі, починаючи з 1919 р. Зосереджено увагу на особливостях функціонування позашкільних закладів в сучасних умовах як багатофункціональних центрів творчості вихованців, що мають ознаки складної багаторівневої педагогічної системи. Розглянуто проблему реформування змісту позашкільної освіти, що сприятиме розвитку пізнавальної мотивації та творчих здібностей підлітків. Сконцентровано увагу на визначенні місця позашкільної освіти в єдиному освітньому просторі та перспективах функціонування позашкільних навчальних закладів на ринку освітніх послуг.


Ключові слова


позашкільна освіта; навчальні заклади; історичний аналіз; центри творчості; педагогічна система

Повний текст:

PDF

Посилання


Holovan H. S. Piznavalnyy interes yak chynnyk pidvyshchennya efektyvnosti protsesu navchannya [Cognitive interest as a factor of increase of efficiency of process of studies], Ridna shkola, 2004, vol. 6. pp. 15–17.

Zakon Ukrayiny «Pro pozashkilnu osvitu» [A law of Ukraine "On out-of-school education"], Osvita Ukrayiny. Normatyvno-pravovi dokumenty, Kyiv, Milenium, 2001. pp. 229–250.

Kontseptsiya pozashkilnoyi osvity ta vykhovannya [Conception of out-of-school education and education], Inform. zb. Minosvity Ukrayiny,1997. – vol. 7. – 38 p.

Narodnoe obrazovanie v SSSR: Obshheobrazovatelnaja shkola [Folk education is in the USSR: General school] Sb. dokumentov, 1917–1973 gg. Moscow, Prosveshhenie, 1974. – 235 p.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny «Pro zatverdzhennya pereliku typovykh pozashkilnykh navchalnykh zakladiv i Polozhennya pro pozashkilnyy navchalnyy zaklad» [Resolution of Cabinet of Ministers of Ukraine is "About claim of list of typical out-of-school educational establishments and Statute about out-of-school educational establishment"], Osvita Ukrayiny. Normatyvno-pravovi dokumenty, Kyiv, Milenium, 2001. pp. 251–263.

Pustovit H.P. Deyaki aspekty metodolohiyi pozashkilnoyi osvity [Some aspects of methodology of out-of-school education], Shlyakh osvity, 2000. vol 2. pp. 11–15.

Sushhenko T.I. Pedagogicheskij process vo vneshkolnyh uchrezhdenijah: uchebno-metodicheskoe posobie [A pedagogical process is in out-of-school establishments]. – K., Rad. Shkola, 1986. – 118 p.

Tsvirova T. Vykhovna robota v pozashkilnykh zakladakh Ukrayiny: istoriya i sohodennya [Educator work in out-of-school establishments of Ukraine : history and present time], Ridna shkola, 2003. vol. 2. pp. 20–22.

Shackij S.T. Izbrannye pedagogicheskie sochinenija [Select pedagogical compositions], V 2-h t. Moscow, Prosveshhenie, 1980.T.1, 342 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Головань Г. С. Пізнавальний інтерес як чинник підвищення ефективності процесу навчання / Г. С. Головань // Рідна школа. – 2004. – № 6. – С. 15–17.

Закон України «Про позашкільну освіту» // Освіта України. Нормативно-правові документи. – К.: Міленіум, 2001. – С. 229–250.

Концепція позашкільної освіти та виховання // Інформаційний збірник Міносвіти України. – 1997. – № 7. – 38 с.

Народное образование в СССР: общеобразовательная школа. Сб. документов. 1917–1973 гг. – М.: Просвещение, 1974. – 235 с.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку типових позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад» // Освіта України. Нормативно-правові документи. – К.: Міленіум, 2001. – С. 251–263.

Пустовіт Г. П. Деякі аспекти методології позашкільної освіти / Г. П. Пустовіт // Шлях освіти. – 2000. – № 2. – С. 11–15.

Сущенко Т. И. Педагогический процесс во внешкольных учреждениях: учебно-методическое пособие / Т. И. Сущенко. – К.: Рад. школа, 1986. – 118 с.

Цвірова Т. Виховна робота в позашкільних закладах України: історія і сьогодення / Т. Цвірова // Рідна школа. – 2003. – № 2. – С. 20–22.

Шацкий С. Т. Избранные педагогические сочинения: 2-х т. / С. Т. Шацкий. – М.: Просвещение, 1980. – Т. 1 – 342 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Тарас Сорока

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.