№ 1 (2016)

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка

Зміст

Загальна педагогіка та історія педагогіки

СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ – ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕДАГОГА СУЧАСНОЇ ШКОЛИ PDF
Nadiya Kichuk 6-10
РЕСУРСНИЙ ПІДХІД ЯК ПІДҐРУНТЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП PDF
Natalya Kabus 10-16
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ БУКОВИНИ (1933–1939 РР.) PDF
Olha Homeniuk 16-23
ДОКТРИНА ПОЗИТИВІЗМУ В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ НАРАТИВІ ДМИТРА БАГАЛІЯ PDF
Mykola Haliv 23-31
ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА: РЕТРОСПЕКТИВА ТА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ PDF
Taras Soroka 31-37

Теорія і методика навчання

ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКИ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ НАВЧАННЯ PDF
Oleh Shevchuk 38-43
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ PDF
Yuliya Slovynska, Anatoliy Franovskyy, Stanislav Mykhaylenkо 44-50
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІН ЕКОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
Mariya Skyba 50-56
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАННІ ЗА ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОФІЛЕМ PDF
Andriy Uruskyi 57-62

Лінгводидактика

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ РОБОТИ НАД ПЕРЕКАЗОМ З УВЕДЕННЯМ ДОДАТКОВИХ МІКРОТЕМ PDF
Tetyana Balyk 63-68
ВИРОБЛЕННЯ УМІНЬ І НАВИЧОК АНАЛІЗУ ДІАЛЕКТНИХ ТЕКСТІВ У СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ PDF
Mariya Nalyvaiko 69-74
СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЛІСОТЕХНІЧНОГО НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ PDF
Oksana Hrydzhuk 75-81
НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НАПИСАННЯ АБЗАЦУ ЯК СТРУКТУРНОЇ ОДИНИЦІ АНГЛОМОВНОГО ПИСЕМНОГО ТЕКСТУ PDF
Nataliya Odegova 81-88
ТРУДНОЩІ АУДІЮВАННЯ АНГЛОМОВНИХ ТЕЛЕНОВИН PDF
Roksolyana Vikovych 88-94
ПРОЦЕДУРА ВІДБОРУ АНГЛОМОВНИХ АУДІОТЕКСТІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ PDF
Olena Martynenko 95-100
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ГОВОРІННЯ НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ PDF
Iryna Bartosh 101-106
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО АНГЛОМОВНОГО АУДІЮВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ PDF
Nadiya Hupka-Makohin 106-114

Професійна освіта

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ДІАГНОСТИКИ КУЛЬТУРОТВОРЧОГО ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ PDF
Kateryna Averina 115-122
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Oksana Mandrazhy 122-126
ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В КОНТЕКСТІ ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-РЕФЛЕКСИВНОГО ПІДХОДУ PDF
Alla Zaitseva 126-133
МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ ЗАВДАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ PDF
Olha Tsurul 133-141
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ЗАСОБАМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ PDF
Olha Kraievska 141-147
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ЕКОНОМІКИ PDF
Nataliya Aleksandrova 147-153
ЗАСТОСУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОГО ТРЕНІНГУ У ФОРМУВАННІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ – МАЙБУТНІХ МЕДИКІВ PDF
Nataliya Kalashnik 153-159

За рубежем

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОСВІТИ В СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В ПОЛЬЩІ PDF
Oleksandr Mozolev 160-165
ВАРШАВСЬКА ЛИЦАРСЬКА ШКОЛА СТАНІСЛАВА АВГУСТА ПОНЯТОВСЬКОГО (1765–1794) PDF PDF (English)
Andrzej-Marian Cwer 165-171
РОЛЬ ПРОГРАМ ПОЛІКУЛЬТУНОГО ВИХОВАННЯ У МОРАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ АМЕРИКАНСЬКИХ ШКОЛЯРІВ PDF
Svitlana Lukianchuk 171-177

ОБГОВОРЮЄМО ПРОБЛЕМУ

ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ АГРОТУРИЗМУ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
Alla Boichuk 178-184
ПРОБЛЕМА ГУМАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ГРЕЦЬКИЙ ДОСВІД PDF
Yuliya Korotkova 184-190
ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Viktor Repskyi 190-196
ПРОБЛЕМИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДОРОСЛОЇ ЛЮДИНИ У ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ УЧЕНИХ PDF
Iryna Pichugina 196-202
ПРОБЛЕМА ВИКОРИСТАННЯ ХОЛІСТИЧНОГО ПІДХОДУ В ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
Olha Tolstova 202-208