ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІН ЕКОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Mariya Skyba

Анотація


Обґрунтовано тлумачення понять «інтерактивні методи навчання», «інтерактивні технології навчання» та «інтерактивне навчання». Розкрито значення інтерактивного навчання у процесі підготовки майбутніх учителів біології. Наведено приклади застосування інтерактивних методів і технологій навчання під час вивчення дисциплін еколого-педагогічного спрямування «Технології екологічної освіти і виховання» та «Організація еколого-педагогічної діяльності» як на практичних заняттях, так і під час лекційного викладу. З`ясовано, що використання інтерактивних методів і технологій вчить студентів активно діяти, співпрацювати, навчати інших, дає змогу відчути свій особистий успіх, сприяє формуванню умінь організації еколого-педагогічної діяльності. 


Ключові слова


інтерактивні методи навчання; інтерактивні технології; майбутні учителі біології; еколого-педагогічна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Gulakova M. V., Harchenko G. I. Interaktivnye metody obuchenija v vuze kak pedagogicheskaja innovacija [Interactive training methods at higher educational institutions as a pedagogic innovation]. Koncept, 2013, vol. 11. Available at: http://e-koncept.ru/2013/13219.htm (accessed 21.02.2016).

Gushhin Ju. V. Interaktivnye metody obuchenija v vysshej shkole [Interactive training methods at higher education]. Psihologicheskii zhurnal Mezhdunarodnogo universiteta prirody, obshhestva i cheloveka «Dubna» Dubna Psychological Journal, 2012, vol. 2, pp. 1-18. Available at: http://fgosvo.ru/uploadfiles/mnenie%20%20expertov/2012n2a1.pdf www.psyanima.ru (accessed 12.04.2016).

Interaktyvni metody navchannia: navch. posibnyk [Interactive training methods: textbook] / Za zah. red. P. Shevchuka i P. Fenrykha. Shchetsin, «Vyd-vo WSAP», 2005. 170 р.

Kashlev S. S. Tehnologija interaktivnogo obuchenija [The technology of interactive training], Minsk, «Belorusskiі verasen», 2005. 176 р.

Kolomijets N. A. Dydaktychni zasady zastosuvannia interaktyvnykh metodiv navchannia molodshykh shkoliariv. Аvtoref. dyss. kand. ped. nauk [Didactive principles of interactive training methods in teaching grade school students. Аbstract Dr. ped. sci. diss.], Kyiv, 2009. 19 p.

Komar O. A. Іnteraktyvni tekhnolohii u VNZ [Interactive technology at higher education]. Available at: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/375/1/interaktuvni_tehn_VNZ.pdf (accessed 10.04.2016).

Kurysheva I. V. Interaktivnye metody obuchenija kak faktor samorealizacii starsheklassnikov v uchebnoj dejatelnosti pri izuchenii estestvennonauchnyh disciplin. Аvtoref. diss. dokt. ped. nauk [Interactive training methods as a self-realization factor of senior high-school students during their class activity of studying sciences. Аbstract Dr. ped. sci. diss.], Nizhnij Novgorod, 2010. 20 р.

Pometun O. Entsyklopedia interaktyvnoho navchannia [Encyclopedia of interactive training], Kyiv, 2007. 142 р.

Pometun O., Pyrozhenko L. Interaktyvni tekhnolohii navchannia: teorija, praktyka, dosvid [Interactive training technology: theory, practice, experience], Kyiv, 2002. 135 р.

Siroshtan O. V. Interaktyvni metody navchannia v protsesi profesiinoi pidhotovky maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv [Interactive training methods during the training process of future case workers]. Sotsialna pedahohika: teoriya ta praktyka, 2012, vol. 1, рр. 85-90.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гулакова М. В. Интерактивные методы обучения в вузе как педагогическая инновация / М. В. Гулакова, Г. И. Харченко // Концепт. – 2013. – № 11 (ноябрь). [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://e-koncept.ru/2013/13219.htm.

Гущин Ю. В. Интерактивные методы обучения в высшей школе / Ю. В. Гущин // Психологический журнал Международного университета природы, общества и человека «Дубна» Dubna Psychological Journal. – 2012. – № 2. – С. 1–18 [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.psyanima.ru

Інтерактивні методи навчання: навч. посібник / За заг. ред. П. Шевчука і П. Фенриха. – Щецін: Вид-во WSAP, 2005. – 170 с.

Кашлев С. С. Технология интерактивного обучения / С. С. Кашлев. – Мн.: Белорусский верасень, 2005. – 176 с.

Коломієць Н. А. Дидактичні засади застосування інтерактивних методів навчання молодших школярів: автореф. дис. на … канд. пед. наук: 13.00.09 / Н. А. Коломієць. – К., 2009. – 19 с.

Комар О. А. інтерактивні технології у ВНЗ / О. А. Комар. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/375/1/interaktuvni_tehn_VNZ.pdf

Курышева И. В. Интерактивные методы обучения как фактор самореализации старшеклассников в учебной деятельности при изучении естественнонаучных дисциплин: автореф. дис. д-ра. пед. наук: 13.00.01 / И. В. Курышева. – Нижний Новгород, 2010 – 20 с.

Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання / О. Пометун. – К., 2007. – 142 с.

Пометун О. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід / П О. Пометун, Л. Пироженко. – К., 2002. – 135 с.

Сіроштан О. В. Інтерактивні методи навчання в процесі професійної підготовки майбутніх соціальних працівників / О. В. Сіроштан // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. – № 1. – С. 85–90.

Copyright (c) 2016 Mariya Skyba

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.