ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАННІ ЗА ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОФІЛЕМ

Andriy Uruskyi

Анотація


Розглянуто особливості методики реалізації індивідуального підходу до учнів у процесі навчання старшокласників за технологічним профілем, основними етапами якої є: вивчення індивідуальних особливостей учнів; групування учнів 10–11 класів; застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та комплексу засобів диференційованого навчання. Наведено приклади диференційованих завдань для різних етапів навчальної діяльності старшокласників: повідомлення вчителем навчального матеріалу; контролю навчальних досягнень; самостійного опрацювання навчального матеріалу учнями; виконання практичних (лабораторно-практичних) робіт; виготовлення виробів; виконання творчих проектів.


Ключові слова


методика індивідуального підходу; диференційовані завдання; старшокласник; технологічний профіль

Повний текст:

PDF

Посилання


Bespalko V. P. Slagaemye pedagogicheskoy tekhnologii [The terms of educational technology], – M.: Pedagogy, 1989. – 192 p.

Proektno-tekhnologhichna dijaljnistj uchniv na urokakh trudovogho navchannja: teorija i metodyka: Monoghrafija [Design and technological activity of pupils at lessons of labor studies: Theory and Methods], – K.: Scientific world, 2003. – 172 p.

Tereshhuk G. V. Individualizacija trudovogo obuchenija.: didakticheskij aspekt; pod red. V. A. Poljakova [individualization of labor education: didactic aspect], – M.: In-t PSM RAO, 1993. –200 p.

Urusjkyj A. V. Realizacija indyvidualjnogho pidkhodu do navchannja starshoklasnykiv za tekhnologhichnym profilem zasobamy kompjuternykh tekhnologhij [Implementation of individual approach to teaching high school students for the technological profile by means of computer technology]. [Elektronnyj resurs] Narodna osvita : elektron. nauk. fakh. vyd., – K., 2016 – Vol. 1 (28). – Access to the journal.: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3869.

Cidylo I. M. Dydaktychni umovy indyvidualizaciji trudovogho navchannja uchniv 8-9 klasiv zasobamy informacijnykh tekhnologhij: avtoref. dys... kand. ped. nauk: 13.00.02 [Didactic conditions of individualization of labor education students 8-9 grades by means of information technologies], – K., 2006. – 20 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии / В. П. Беспалько. – М.: Педагогика, 1989. – 192 с.

Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках трудового навчання: теорія і методика: монографія / В. В. Бербец, Т. М. Бербец, Н. В. Дубова та ін.; за заг. ред. О. М. Коберника. – К.: Науковий світ, 2003. – 172 с.

Терещук Г. В. Индивидуализация трудового обучения: дидактический аспект; под ред. В. А. Полякова / Г. В. Терещук. – М.: Ин-т ПСМ РАО, 1993. – 200 с.

Уруський А. В. Реалізація індивідуального підходу до навчання старшокласників за технологічним профілем засобами комп’ютерних технологій / А. В. Уруський // Народна освіта: електронне наукове фахове видання / гол. ред. І. Осадчий; редкол.: Є. Бачинська, Н. Бендерець, М. Бурда та ін. – К., 2016. – Вип. 1 (28). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3869.

Цідило І. М. Дидактичні умови індивідуалізації трудового навчання учнів 8–9 класів засобами інформаційних технологій: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / І. М. Цідило. – К., 2006. – 20 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Andriy Uruskyi

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.