МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ РОБОТИ НАД ПЕРЕКАЗОМ З УВЕДЕННЯМ ДОДАТКОВИХ МІКРОТЕМ

Tetyana Balyk

Анотація


Розроблено модель формування комунікативних умінь учнів основної школи в процесі роботи над переказом з уведенням додаткових мікротем. Охарактеризовано складові моделі (мета, завдання, етапи підготовки), сформульовано цілі, вибір методів, прийомів і засобів, форм організації навчання, визначено основні елементи процесуального компонента. Показано, що реалізація розробленої автором моделі забезпечується відповідними педагогічними умовами: формуванням потреби у використанні переказу з уведенням додаткових мікротем і створенням навчального середовища. Досліджено проблему місця переказу із введенням додаткових мікротем у навчальному процесі. Обґрунтовано доцільність виділення для кожного класу навчальних годин для роботи над досліджуваним видом переказу.


Ключові слова


модель; переказ; мікротема; уміння; текст

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilyayev O. M. Metody`ka vyvchennya ukrayinskoyi movy v shkoli [Methods of teaching Ukrainian language in schools] / O. M. Bilyayev, V. Ya. Melnychajko, M. I. Pentylyuk. – K. : Rad. shkola, 1987. – 246 p.

Gryshechkyna N. Y. Obuchenye pismennomu pereskazu v srednej shkole na ponyatyy lyngvystyky teksta [Education of written retelling in high school on the notion of linguistic of text linguistics]. – M., 1989. – 179 p.

Donchenko T. K. Vzayemozvyazok perekaziv i tvoriv u procesi formuvannya movlennyevoyi diyalnosti shkolyariv [Relationship transfers and works in the formation of speech activity of students] / T. K. Donchenko // Ukrayinska mova i literatura v shkoli. – 2003. – # 1. – P. 8–11.

Mamchur L. I. Perspektyvnist i nastupnist u formuvanni komunikatyvnoyi kompetentnosti uchniv osnovnoyi shkoly [Prospects and continuity in the formation of the communicative competence of primary school pupils]: avtoreferat dysertaciyi na zdobuttya naukovogo stupenya doktora pedagogichnyx nauk / L. I. Mamchur. – Kherson, 2012. – 44 p.

Melnychajko V. Ya. Lingvistychni osnovy vykladannya ukrayinskoyi movy v shkoli [Linguistic foundations of Ukrainian language in schools] / Volodymyr Melnychajko // Movoznavstvo i shkola. – K.: Nauk. dumka, 1981. – P. 22–124.

Programa dlya zagalnoosvitnix navchalnyx zakladiv. Ukrayinska mova. 5–9 klasy. [The program for secondary schools. Ukrainian language. 5–9 forms] – K., 2012. – 64 p.

Shelexova G. T. Systema roboty z rozvytku zvyaznogo movlennya na urokax ridnoyi movy v serednij shkoli [The system works on the development of coherent speech on the lessons of the native language in high school]: dys. ... u formi naukovoyi dopovidi na zdobuttya nauk. stup. i kand. ped. nauk: 13.00.02 / G. T. Shelexova. – K., 1996. – 45 p.

Chajka V. M. Osnovy dydaktyky: Teksty lekcij i zavdannya dlya samokontrolyu [Basics of didactics: the texts of lectures and tasks for self-control]: [navchalnyj posibnyk dlya studentiv vyshhyx navchalnyx zakladiv] / V. M. Chajka. – Ternopil`: TNPU, 2008. – 350 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Біляєв О. М. Методика вивчення української мови в школі / О. М. Біляєв, В. Я. Мельничайко, М. І. Пентилюк. – К.: Рад. школа, 1987. – 246 с.

Гришечкина Н. И. Обучение письменному пересказу в средней школе на понятии лингвистики текста. – М., 1989. – 179 с.

Донченко Т. К. Взаємозв’язок переказів і творів у процесі формування мовленнєвої діяльності школярів / Т. К. Донченко // Українська мова і література в школі. – 2003. – № 1. – С. 8–11.

Мамчур Л. І. Перспективність і наступність у формуванні комунікативної компетентності учнів основної школи: автореф. … д-ра пед. наук / Л. І. Мамчур. – Херсон, 2012. – 44 с.

Мельничайко В. Я. Лінгвістичні основи викладання української мови в школі / В. Я. Мельничайко // Мовознавство і школа. – К.: Наук. думка, 1981. – С. 22–124.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова. 5–9 класи. – К., 2012. – 64 с.

Шелехова Г. Т. Система роботи з розвитку зв’язного мовлення на уроках рідної мови в середній школі: дис. ... у формі наук. доповіді … канд. пед. наук: 13.00.02 / Г. Т. Шелехова. – К., 1996. – 45 с.

Чайка В. М. Основи дидактики: тексти лекцій і завдання для самоконтролю: навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / В. М. Чайка. – Тернопіль: ТНПУ, 2008. – 350 с.

Copyright (c) 2016 Tetyana Balyk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.