ВИРОБЛЕННЯ УМІНЬ І НАВИЧОК АНАЛІЗУ ДІАЛЕКТНИХ ТЕКСТІВ У СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

Mariya Nalyvaiko

Анотація


Подано методичні рекомендації для аналізу діалектних текстів. Запропоновано зразки текстів південно-західного наріччя, зібрані студентами II курсу факультету філології і журналістики під час діалектологічної практики. Розроблено систему вправ, яка дасть можливість визначати мовні особливості північного, південно-західного і південно-східного наріч української мови. Виокремлено зразки аналізу фонетичних, морфологічних, лексичних, синтаксичних діалектних явищ. Визначено, які вправи треба рекомендувати студентам до виконання для формування умінь і навичок та закріплення вивченого матеріалу. Детально описано вправи, в яких можна простежити фонетичні, лексичні, морфологічні діалектизми. Обґрунтовано доречність запису текстів фонетичною транскрипцією і з детальним аналізом.


Ключові слова


діалектологія; діалектизм; фонетичний діалектизм; лексичний діалектизм; морфологічний діалектизм; говірка; говір; наріччя

Повний текст:

PDF

Посилання


Bevzenko S. P. Ukrainska dialektologiya [Ukrainian dialectology]. – К.: Wysza shkola, 1980. – 246 p.

Bychko Z. M. Dialektna leksyka Opillia [The dialekt lexica of Opilla]. – Lviv: Phoenix, 1997. – 136 p.

Matviias I. H. Ukraiinska mova i hovoru [Ukrainian language and dialects]. – K.: Naukova dumka, 1990. – 168 p.

Matviias I. H. Zasadu ukraiinskoii dialektologiyi [Principles of Ukrainian dialectology] // Movoznavstvo. – №1. – P. 3–9.

Materialy dialektologichnoyi praktyky: zbirnyk tekstyv [The materials of dialektological practise: collection of texts] / ukl. Pantso S. Ye. etc. – Ternopil: TNPU, 2013. – 160 p.

Pantso S. Ye. Ukrainska dialektologiya : Praktykum : navchalno-metodychny posibnyk [Ukrainian dialectology : practical work : educational teaching aid] / S. Pantso – Ternopil, 2013. – 132 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бевзенко С. П. Українська діалектологія / С. П. Бевзенко. – К.: Вища школа, 1980. – 246 с.

2. Бичко З. М. Діалектна лексика Опілля / З. М. Бичко. – Львів: Фенікс, 1997. – 136 с.

3. Матвіяс І. Г. Українська мова і її говори / І. Г. Матвіяс. – К.: Наукова думка, 1990. – 168 с.

4. Матвіяс І. Г. Засади української діалектології / І. Г. Матвіяс // Мовознавство. – №1. – С. 3–9.

5. Матеріали діалектологічної практики: збірник текстів / укл. Панцьо С. Є., Наливайко М. Я., Свистун Н. О., Вільчинська Т. П., Бабій І. М., Миколенко Т. М., Кость І. Я. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – 160 с.

6. Панцьо С. Є. Українська діалектологія: практикум: навч.-метод. посібник / С. Є. Панцьо. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013. – 132 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Mariya Nalyvaiko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.