НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НАПИСАННЯ АБЗАЦУ ЯК СТРУКТУРНОЇ ОДИНИЦІ АНГЛОМОВНОГО ПИСЕМНОГО ТЕКСТУ

Nataliya Odegova

Анотація


Розглянуто поняття абзацу як засобу логіко-композиційного членування писемного тексту. Висвітлено принципи побудови тематичного абзацу та призначення топікального, допоміжного і заключного речень. Конкретизовано вміння написання абзацу. Розроблено групу вправ, спрямованих на розвиток визначених умінь у контексті формування англомовної компетентності в письмі. Запропонована послідовність вправ передбачає покрокове навчання написання різних за призначенням типів речень із поступовим переходом до продукування висловлювання на рівні абзацу. Показано, що важливе місце займають парна та групова форми роботи, які значно знижують дію фактору стресу, пов’язаного з породженням висловлювань на письмі. 


Ключові слова


абзац; топікальне речення; допоміжне речення; заключне речення; уміння написання абзацу; група вправ; формування англомовної компетентності в письмі

Повний текст:

PDF

Посилання


Azimov E. G. Novyj slovar' metodicheskih terminov i ponjatij (teorija i praktika obuchenija jazykam) [The New Dictionary of Methodological Terms and Concepts (Theory and Practice of Teaching Languages)], Moscow, IKAR Publ., 2009. 448 p.

Krivchykova G. F. Metodyka interaktyvnogo navchannja pysemnogo movlennja majbutnih uchyteliv anglijs'koi' movy. Dys, kand. ped. nauk [Methodology of Using Interactive Techniques when Teaching Writing to Future English Language Teachers. Cand. ped. studies diss.], Kharkiv, 2005. 338 p.

Odegova N. M. Metodyka formuvannja anglomovnoi' kompetencii' v pys'mi u procesi navchannja majbutnih uchyteliv napysannja recenzij. Dys, kandydata ped. nauk [Methodology of Developing English-language Competence in Writing in the Course of Teaching Reviewing to Future Teachers. Cand. ped. studies diss.], Kharkiv, 2012. 260 p.

Tarnopol's'kyj O. B. Metodyka navchannja inshomovnoi' movlennjevoi' dijal'nosti u vyshhomu movnomu zakladi osvity: navchal'nyj posibnyk [Methodology of Teaching Foreign Languages in a Linguistic Higher Educational Institution: Study Guide], Kyiv, INKOS Publ., 2006. 248 p.

Tuchyna N. V. Olimpiada z anglijs'koi' movy: zavdannja na zavtra [English Language Olympiad: Tasks for Tomorrow]. Inozemni movy v navchal'nyh zakladah, 2004, vol. 2, pp. 71– 75.

Good Paragraph Writing. Available at: http://www.ieltsbuddy.com/paragraph-writing.html (accessed 10.11.2015).

Stephens M. New Proficiency: Writing. Pearson Education Limited, 2002. 144 p.

Troyka L. Q. Simon & Schuster Handbook for Writers: Annotated Instructor’s Edition [3d ed.]. Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1993. 940 p.

White R. Process writing. Harlow, Longman, 1991. 186 p.

Wyrick J. Steps to Writing Well with Additional Readings. Harcourt Brace College Publishers, 1998. 640 p.

Education in the UK. Available at: http://www.gtcs.org.uk/education-in-scotland/scotlands-education-system.aspx (accessed 16.11.2015).

Frank J. Raising Cultural Awareness in the English Language Classroom. English Teaching Forum, 2013, № 4, vol. 51, pp. 2–11.

Tablets vs. Textbooks. Pros and Cons. Available at: http://tablets-textbooks.procon.org/ (accessed 17.11.2015)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Азимов Э. Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – М.: Изд. ИКАР, 2009. – 448 с.

Крівчикова Г. Ф. Методика інтерактивного навчання писемного мовлення майбутніх учителів англійської мови: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Г. Ф. Крівчикова. – Харків, 2005. – 238 с.

Одегова Н. М. Методика формування англомовної компетенції в письмі у процесі навчання майбутніх учителів написання рецензій: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Н. М. Одегова. – Харків, 2012. – 260 с.

Тарнопольський О. Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти: навч. посібник / О. Б. Тарнопольський. – К.: Фірма “ІНКОС”, 2006. – 248 с.

Тучина Н. В. Олімпіада з англійської мови: завдання на завтра / Н. В. Тучина // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2004. – № 2. – С. 71–75.

Good Paragraph Writing // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ieltsbuddy.com/paragraph-writing.html

Stephens M. New Proficiency: Writing / Mary Stephens. – Pearson Education Limited, 2002. – 144 p.

Troyka L. Q. Simon & Schuster Handbook for Writers : Annotated Instructor’s Edition / L. Q. Troyka. – [3d ed.]. – Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1993. – 940 p.

White R. Process writing / R. White, V. Arndt. – Harlow: Longman, 1991. – 186 p.

Wyrick J. Steps to Writing Well with Additional Readings / J. Wyrick. – Harcourt Brace College Publishers, 1998. – 640 p.

Education in the UK // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gtcs.org.uk/education-in-scotland/scotlands-education-system.aspx

Frank J. Raising Cultural Awareness in the English Language Classroom / Jerrold Frank // English Teaching Forum. – 2013. – № 4. – Vol. 51. – P. 2–11.

Tablets vs. Textbooks. Pros and Cons [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tablets-textbooks.procon.org/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Nataliya Odegova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.