ПРОЦЕДУРА ВІДБОРУ АНГЛОМОВНИХ АУДІОТЕКСТІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Olena Martynenko

Анотація


Розглянуто процедуру відбору аудіотекстів для навчання майбутніх перекладачів англомовного аудіювання в умовах заочної форми навчання. Визначено критерії відбору аудіотекстів для майбутніх перекладачів: основні (автентичності (структурна, лексико-фразеологічна, граматична і функціональна), відповідності програмним вимогам щодо рівня володіння іноземною мовою, жанрової співвіднесеності аудіотекстів з вимогами робочої навчальної програми) і допоміжні (новизни і мотиваційної цінності, доступності джерела в інтернеті, культурологічної автентичності аудіоповідомлень, врахування фонетичних й акустичних особливостей аудіотексту, реактивної автентичності аудіотекстів). Розкрито особливості таких жанрів, як інтерв’ю, новини, оголошення, короткі наукові тексти (уривки лекцій). Проаналізовано аудіотексти, які є валідними і невалідними для навчання майбутніх перекладачів англомовного аудіювання в умовах заочної форми навчання. Наведено приклади визначення відповідності/невідповідності аудіотекстів визначеним критеріям.


Ключові слова


процедура відбору аудіотекстів; майбутні перекладачі; заочна форма навчання; жанри аудіотекстів

Повний текст:

PDF

Посилання


Vikovych R. I. Metodyka navchannya studentiv movnyx specialnostej audiyuvannya anglomovnyx telenovyn. Diss. kand. ped. nauk [Methodology of teaching students of language specialities news in English PhD ped. diss.] Kyiv, 2010. − 359 p.

Gonchar Y. A. Model` obucheny`ya audy`rovany`yu y`noyazыchnogo teksta [Model of teaching foreign text listening comprehension] My`r russkogo slova, 2010. – # 1. – pp. 86–92.

Robocha programa z anglijs`koyi movy` dlya studentiv II kursu [English Language Working Programme for second year stuents] – Kyiv, 2015. – 18 p.

Svitlychna O. R. Metodyka navchannya majbutnix perekladachiv usnogo poslidovnogo dvostoronnogo perekladu u finansovo-bankivs`kij galuzi inozemnoyi: Diss. kand. ped. nauk [Methodology of teaching future interpreters oral consecutive translation in Finance PhD ped. diss.] Dnipropetrovsk, 2015. – 354 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вікович Р. І. Методика навчання студентів мовних спеціальностей аудіювання англомовних теленовин: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Р. І. Вікович. − К., 2010. − 359 с.

Гончар И. А. Модель обучения аудированию иноязычного текста / И. А. Гончар // Мир русского слова. – 2010. – № 1. – С. 86–92.

Робоча програма з англійської мови для студентів ІI курсу за напрямом підготовки 6.020303 Філологія (Переклад (англійська)). КНЛУ. – К., 2015. – 18 с.

Світлична О. Р. Методика навчання майбутніх перекладачів усного послідовного двостороннього перекладу у фінансово-банківській галузі іноземної: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / О. Р. Світлична. – Дніпропетровськ, 2015. – 354 с.
Copyright (c) 2016 Olena Martynenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.