ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Oksana Mandrazhy

Анотація


Відзначається важливість підготовки вчителів до інноваційної діяльності та подаються результати експериментального дослідження. Це дає підстави стверджувати, що підготовка вчителів до інноваційної діяльності в системі методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів на основі визначених організаційно-педагогічних умов (забезпечення глибокого вивчення запитів учителів та проблем їхньої професійної діяльності; стимулювання вчителя до ведення інноваційної діяльності; організація навчання у співтворчості і відповідальності; поступовий перехід від просвітництва до організації самоосвіти; здійснення корекції педагогічної діяльності з метою надання вчасної підтримки; попередження труднощів, врахування важливості отриманих наслідків) удосконалює процес професійного розвитку вчителів і підвищує рівень навчально-виховної роботи.


Ключові слова


організаційно-педагогічні умови; інноваційне середовище; інноваційна діяльність; підготовка; технологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Honcharova O. A. Pedahohichni umovy pidhotovky maybutn'oho vchytelya inozemnoyi movy do innovatsiynoyi diyal'nosti. Avtoref. diss, kand. ped.nauk [Pedagogical terms of preparation of future teacher of foreign language to innovative activity. Cand. ped. sci. diss.], Kyiv, 2008, 24p.

Derkach A. A., Orban L. E. Akmeologicheskie osnovy stanovleniya psikhologicheskoi i professional'noi zrelosti [Akmeologichesky bases of psychological and professional maturity's becoming], Moscow, RAGS, 1995, 208 p.

Dubasenyuk O. A. Fundamental'na akmeolohiya: zasady vdoskonalennya profesiyno-pedahohichnoyi pidhotovky maybutnikh uchyteliv [The fundamental acmeology: bases of perfection of future teachers' professionally-pedagogical preparation]. Acmeology in Ukraine, 2010, vol. 1, pp. 18 – 26.

Ladohubets' N. V., Luzik E. V. Teoriya samoorhanizatsiyi osvitn'oho protsesu yak osnova proektuvannya piznaval'noyi diyal'nosti studentiv u vyshchykh uchbovykh zakladakh [The theory of self-education process as a basis for designing of students' cognitive activity in higher educational institutions]. Vyshcha osvita Ukrayiny. Tematychnyy vypusk «Pedahohika vyshchoyi shkoly: metodyka, teoriya, tekhnolohiyi», Kyiv, Henezys, 2009, P. 199–203.

Mandrazhy O. A. Rozvytok innovatsiynoho potentsialu metodychnoyi roboty v shkoli [Development of innovative potential of methodical work at school]. Aktual'ni problemy bezperervnoyi osvity: materialy Vseukr. Nauk.-prakt. konferentsiyi, Kharkiv, Khark. nats. un. im. V. N. Karazina, 2003, p. 118.

Mandrazhy O. A. Innovatsiyne seredovyshche yak kompleksnyy zasib pidhotovky vchyteliv do innovatsiynoyi diyal'nosti [The Innovative environment as complex means of teachers' preparation to innovative activity]. Poltava, Yednist' osobystisnoho i sotsial'noho faktoriv u vykhovnomu protsesi navchal'noho zakladu: materialy Mizhn. nauk.-prakt. konferentsiyi PDPU im. V. H. Korolenka, 2004, P. 250–254.

Mandrazhy O. A. Tekhnolohiya pidhotovky vchyteliv do innovatsiynoyi diyal'nosti u systemi vnutrishkil'noyi metodychnoyi roboty [Technology of teachers' preparation to innovative activity in the system of intraschool methodical work]. Naukovi zapysky: zb. nauk. statey Natsional'noho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova, 2005, vol. 58, P. 100–106.

Mandrazhi O. A. Teoreticheskaya model' innovatsionnoi deyatel'nosti uchitelya [Theoretical Model of Teacher's Innovation Activity]. Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Elektronnyi nauchnyi zhurnal, 2014, vol. 3 (11), pp. 125–128. Available at: http://vestospu.ru/archive/2014/articles/Mandragy3-11.html

Palamarchuk V. Innovatsiyi v suchasniy osviti [Innovations in Modern Education]. Zavuch, 2006, vol. 10, P. 1–4.

Pyekhota O. M. Pidhotovka maybutn'oho vchytelya do vprovadzhennya pedahohichnykh tekhnolohiy: navch. posib. [Preparation of future teacher to introduction of pedagogical technologies], Kyiv, A.S.K., 2003, 240 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гончарова О. А. Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до інноваційної діяльності: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / О. А. Гончарова. – К., 2008. – 24 с.

Деркач А. А. Акмеологические основы становления психологической и профессиональной зрелости / А. А. Деркач, Л. Е. Орбан. – М.: РАГС, 1995. – 2008 с.

Дубасенюк О. А. Фундаментальна акмеологія: засади вдосконалення професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів / О.А. Дубасенюк // Акмеологія в Україні. – 2010. – № 1. – С. 18–26.

Ладогубець Н. В. Теорія самоорганізації освітнього процесу як основа проектування пізнавальної діяльності студентів у вищих учбових закладах / Н. В. Ладогубець, Е. В. Лузік // Вища освіта України. Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методика, теорія, технології». – К.: Генезис, 2009. – С. 199-203.

Мандражи О. А. Розвиток інноваційного потенціалу методичної роботи в школі / О. А. Мандражи // Актуальні проблеми безперервної освіти: матеріали Всеукр. Наук.-практ. конференції. – Харків: Харк. нац. ун. ім. В. Н. Каразіна, 2003. – С. 118.

Мандражи О. А. Інноваційне середовище як комплексний засіб підготовки вчителів до інноваційної діяльності / О. А. Мандражи // Єдність особистісного і соціального факторів у виховному процесі навчального закладу: матеріали Міжн. наук.-практ. конференції ПДПУ ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2004. – С. 250–254.

Мандражи О. А. Технологія підготовки вчителів до інноваційної діяльності у системі внутрішкільної методичної роботи / О. А. Мандражи // Наукові записки: зб. наук. статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – 2005. – Вип. 58. – С. 100–106.

Мандражи О. А. Теоретическая модель инновационной деятельности учителя / О. А. Мандражи // Вестник Оренбургского государственного педагогического университета. Электронный научный журнал. – 2014. – № 3 (11). – С. 125–128. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vestospu.ru/archive/2014/articles/Mandragy3-11.html

Паламарчук В. Інновації в сучасній освіті / В. Паламарчук // Завуч. – 2006. – № 10. – С. 1–4.

Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій: навч. посіб. / О. М. Пєхота та ін. – К.: А.С.К., 2003. – 240 с.

Copyright (c) 2016 Oksana Mandrazhy

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.