МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ЕКОНОМІКИ

Nataliya Aleksandrova

Анотація


Проаналізовано сутність процесу педагогічного моделювання й розроблено відповідну модель формування управлінської культури майбутніх викладачів економіки в процесі психолого-педагогічної підготовки в економічному університеті. Виокремлено, обґрунтовано та проаналізовано структурні складові моделі. Авторська структурно-функціональна модель формування управлінської культури майбутнього викладача економіки в університеті включає такі складові: цільова, теоретико-методологічна, мотиваційно-вольова, діагностична, змістова і організаційно-діяльнісна, результативна. Вказано, що моделювання навчального процесу детермінує процесуальні вимоги до організації навчально-пізнавального процесу у вищому навчальному закладі (ВНЗ).


Ключові слова


управлінська культура майбутнього викладача; модель формування управлінської культури; педагогічне моделювання; модель викладача; психолого-педагогічна підготовка викладачів; концептуальні підходи; принципи навчання

Повний текст:

PDF

Посилання


Aleksandrova N. M. Konceptualni pidxody do formuvannya upravlinskoyi kultury [ Methodological approaches to cultivating the lecturer’s managerial culture] / N. M. Aleksandrova // Naukovi zapysky Nizhynskogo derzhavnogo universytetu imeni Mykoly Gogolya: Seriya: Psyxologo-pedagogichni nauky. – 2013. – # 3. – P. 13–18.2.

Aleksandrova N. Model` vy`kladacha, shho volodiye upravlinskoyu kul`turoyu [The model of the Lecturer with developed managerial culture] // Gumanitarny`j visny`k DVNZ «Pereyaslav-Xmelnyczkyj DPU im. G. Skovorody». — Dodatok 2 do vy`p. 35. T. IV (16): tematy`chnyj vypusk «Mizhnarodni Chelpanivski psyxologo-pedagogichni chytannya». – K.: Gnozy`s, 2015. – P. 238–245.

Vasylchenko L. V. Formuvannya upravlinskoyi kultury` kerivnyka shkoly v systemi pislyady plomnoyi pedagogichnoyi osvity [Forming the teacher’s managerial culture]: dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.04 / L. V. Vasylchenko. – Ternopil, 2006. – 249 s.

Korolyuk S. V. Rozvytok upravlinskoyi kul`tury kerivnyka zagalnoosvitnogo navchalnogo zakladu [the development of the head master’s managerial culture]: monografiya / C. V. Korolyuk. – Poltava, 2007. – 168 s.

Pikelna V. S. Upravlinnya shkoloyu u 2 ch. [School management] / V. S. Pikelna:–X.: Vyd. grupa «Osnova», 2004. – 180 s.

Podlasyj I. P. Pedagogika: novyj kurs: uchebnik dlja stud. vysshih ucheb. zavedenij [Pedagogy: a course book for students of higher education] / I. P. Podlasyj. – M.: Gumanit. izd. centr «VLADOS», 2008. – Kn. 1. –576 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Александрова Н. М. Концептуальні підходи до формування управлінської культури / Н. М. Александрова // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя: Серія: Психолого-педагогічні науки. – 2013. – № 3. – С. 13–18.

Александрова Н. Модель викладача, що володіє управлінською культурою // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Г. Сковороди». — Додаток 2 до вип. 35. Т. IV (16): тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2015. – С. 238–245.

Васильченко Л. В. Формування управлінської культури керівника школи в системі післядипломної педагогічної освіти: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Л. В. Васильченко. – Тернопіль, 2006. – 249 с.

Королюк С. В. Розвиток управлінської культури керівника загальноосвітнього навчального закладу: монографія / C. В. Королюк. – Полтава, 2007. – 168 с.
Пікельна В. С. Управління школою у 2 ч. / В. С. Пікельна:–Х.: Вид. група «Основа», 2004. – 180 с.

Подласый И. П. Педагогика: новый курс: учебник для студ. высших учеб. заведений / И. П. Подласый. – М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2008. – Кн. 1. – 576 с.

Copyright (c) 2016 Nataliya Aleksandrova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.