МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОСВІТИ В СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В ПОЛЬЩІ

Oleksandr Mozolev

Анотація


Досліджено зміст управлінської діяльності з розвитку освіти в сфері фізичної культури і спорту Польщі. Проаналізовано трактування польськими науковцями поняття «метод». Визначено поняття «метод управління» як спосіб реалізації управлінських функцій через організацію розпорядчого впливу суб’єкта управління на об’єкт управління з метою реалізації ним суспільних функцій або сукупність засобів управління, що використовуються способом, який дозволяє найбільш ефективно досягти поставлених управлінських цілей, що визначає якісну сторону системи управління. Сформульоване поняття «методи управління розвитком освіти в сфері фізичної культури і спорту Польщі». Розкрито зміст методів управлінської діяльності розвитком освіти у сфері фізичної культури і спорту цієї країни: економічні; соціально-політичні; адміністративні; морально-етичні методи; методи активізації пізнавальної діяльності; прогнозування; планування; прийняття управлінських рішень та контролю.


Ключові слова


методи; управління; розвиток; освіта; фізична культура; Польща

Повний текст:

PDF

Посилання


Gasyuk I. L. Derzhavne upravlinnya fizychnoyu kulturoyu ta sportom: stan ta perspektyvy rozvytku [State administration of physical culture and sport: current state and prospects of development]: Monografiya. – Khmelnytskii: PP Balyuk I. B., 2011. 432 p.

Derzhavne upravlinnya [Public administration]: Navch. posib. / A. F. Melnyk, O. Yu. Obolenskii, A. Yu. Vasina, L. Yu. Gordiyenko; Za red. A. F. Melnyk. – K.: Znannya-Pres, 2003. 343 p.

Malynovskii V. Ya. Derzhavne upravlinnya: Navchalnii posibnyk. [Public administration: study guide.] – Lutsk: Red.-vyd. vidd. “Vezha” Vol. derzh. un-tu im. Lesi Ukrayinky, 2000. 558 p.

Sovetskii encyklopedycheskii slovar [Soviet encyclopedic dictionary] / Gl. red. A. M. Prohorov. – 4-e izd. – M.: Sov. Encyklopedyja, 1989. 1632 p.

Buchelt B. Znaczenie kierowników liniowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie wybranych procesów realizowanych przez współczesne organizacje. [The importance of line managers in human resource management on the example of separate processes across the organization.] Management Problems, 2008. – № 22(4) – pp. 57–73.

Drucker P. F. Praktyka zarządzania. [The practice of management.] Warsaw: Publisher MT Business, 2005. 278 p.

Frankfort-Nachmias G., Nachmias D. Metody badawcze w naukach społecznych. [Research methods in the social Sciences.] Poznan : Scientific Publishers of the University. Adam Mickiewicz, 2001. 336 p.

Goriszowski W. Współczesne koncepcje zarządzania i funkcji kierowniczych w oświacie [Modern management concepts and functions of leadership in education] / V. Goriszowski ; Higher Pedagogical School of the Knowledge Society will be held in Warsaw ; Graduate Study of Management principals. – Warsaw : Wydaw. WSP TWP, 2000. 154 p.

Griffin R.W. Podstawy zarządzania organizacjami. [Fundamentals of managing organizations.] Warsaw : Scientific Publishers PWN, 2002. 362 p.

Łobocki M. Metody badań pedagogicznych [Methods of pedagogical research] Warsaw : State Scientific Publishing House, 1978. 300 p.

Nowak S. Metodologia badań społecznych. [Methodology of social research.] Warsaw : State Scientific Publishing House, 1985. 456 p.

Pilch T. Zasady badań pedagogicznych. [Principles of educational research] Wroclaw-Warsaw-Krakow-Gdansk, 1977. pp. 117–180.

Ratyński Wł. Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania. [Psychological and sociological aspects of management.] C. H. Beck, Warsaw, 2005. 356 p.

Shaughnessy J. J., Zechmeister E. B., Zechmeister J. S. Metody badawczew psychologii. [Methods badawczew psychology.] Gdansk : GWP, 2002. 434 p.

Sztumski J. Wstęp do metod i technik badań społecznych. [Introduction to methods and techniques of social research.] ed. II, Warsaw, 1984. 386 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гасюк І. Л. Державне управління фізичною культурою та спортом: стан та перспективи розвитку: монографія / І. Л. Гасюк. – Хмельницький: ПП Балюк І. Б., 2011. – 432 с.

Державне управління: навч. посібник / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна, Л. Ю. Гордієнко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 343 с.

Малиновський В. Я. Державне управління: навч. посібник / В. Я. Малиновський. – Луцьк: Ред.-вид. від. Вежа Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – 558 с.

Buchelt B. Znaczenie kierowników liniowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie wybranych procesów realizowanych przez współczesne organizacje. / В. Buchelt // Problemy Zarządzania, 2008. – № 22 (4). – S. 57–73.

Drucker P. F. Praktyka zarządzania. / F. P. Drucker. – Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes, 2005. – 278 s.

Frankfort-Nachmias G., Nachmias D. Metody badawcze w naukach społecznych. – Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2001. – 336 s.

Goriszowski W. Współczesne koncepcje zarządzania i funkcji kierowniczych w oświacie / W. Goriszowski ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie ; Podyplomowe Studium Zarządzania Oświatą. – Warszawa : Wydaw. WSP TWP, 2000. – 154 s.

Griffin R. W. Podstawy zarządzania organizacjami / R. W. Griffin. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. – 362 s.

Łobocki M. Metody badań pedagogicznych / M. Łobocki. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. – 300 s.

Nowak S. Metodologia badań społecznych / S. Nowak. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. – 456 s.

Pilch T. Zasady badań pedagogicznych / T. Pilch. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1977. – S. 117–180.

Ratyński Wł. Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania. C. H. Beck, Warszawa, 2005. – 356 s.

Shaughnessy J. J., Zechmeister E. B., Zechmeister J. S. Metody badawczew psychologii. Gdańsk : GWP, 2002. – 434 s.

Sztumski J. Wstęp do metod i technik badań społecznych. Wyd. II. – Warszawa, 1984. – 386 s.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Oleksandr Mozolev

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.