РОЛЬ ПРОГРАМ ПОЛІКУЛЬТУНОГО ВИХОВАННЯ У МОРАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ АМЕРИКАНСЬКИХ ШКОЛЯРІВ

Svitlana Lukianchuk

Анотація


Проаналізовано роль програм полікультурного виховання в моральному розвитку школярів у США. Зазначено, що одним із першочергових завдань школи є прищеплення традиційних американських цінностей: свобода, демократія, расова та національна толерантність тощо; з цією метою вносяться зміни до навчальних програм. Наголошено, що важливим елементом навчально-виховного процесу стало впровадження спецкурсів і програм полікультурного виховання, які мають міждисциплінарний характер і впроваджуються в навчальні програми дисциплін духовно-морального та суспільного циклу. Відповідно до цілей та пріоритетів всі спецкурси і програми полікультурного виховання розподілені на три групи: орієнтовані на зміст навчальних програм курси, особистісно орієнтовані програми та соціально орієнтовані програми. Вказано, що інтеграція програм полікультурного виховання в навчальний процес відіграє важливу роль у моральному становленні американських школярів.


Ключові слова


програми полікультурного виховання; моральний розвиток; навчальний процес; США

Повний текст:

PDF

Посилання


Dovhan L. M. Moralne vykhovannia u pedahohitsy SShA: teoriia i praktyka : [monohrafia] [Moral education in pedagogy of the USA: theory and practice. Monograph], Vinnytsa, 2009. 234 p.

Zhukovskyi V. M. Moralno-etychne vykhovannia v amerykanskyi shkoli (30-i roky XIX st. – 90-i roky XX st.). Diss, dokt. ped. nauk [Moral and Ethic Education in American School (1830s-1990s). Dr. pedag. sci. diss.], Kyiv, 2004. 623 p.

Lukianchuk S. F. Polikulturne vykhovannia uchniv v amerikanskyi serednyi shkoli. Diss, kand. ped. Nauk [Pupils’ Multicultural Education at American Secondary School. Cand. pedag. sci. diss.], Zhytomyr, 2012. 234 p.

Banks J. A. [Multicultural Education: characteristics and goals]. Multicultural Education. Issues and Perspectives, 6th ed., John Willey & Sons, Inc., 2007, pp. 3 – 30.

Borges, Phil. [Bridges to Understanding]. Available at: http://www.newhorizons.org/trans/international/borges.htm (accessed 12.12.2015).

[Facing History and Ourselves]. Available at: http://www.facinghistory.org (accessed 15.12.2015)

[Global Classroom]. Available at: https://theglobalclassroomproject.org/ (accessed 15.12.2015).

Gorski, C. Paul. [A Brief History of Multicultural Education]. Hamline University and EdChange, November 1999. Available at: http://www.edchange.org/multicultural/papers/edchange_history.html (accessed 12.12.2015).

[Multicultural Literacy Program]. Available at: http://education.uw.edu/cme/mlp#history (accessed 14.12.2015).

Rueda, Robert. [How Paraeducators Build Cultural Bridges in Diverse Classrooms]. Reprinted from the Community Circle of Caring Journal, Vol. 3, Issue 2, pp. 53 – 54. Available at: http://www.usc.edu/dept/education/CMMR/paraed/Rueda_DeNeve_article.html (accessed 14.12.2015).

[School Initiatives] Available at: http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/educatrs/leadrshp/le4ppci.htm (accessed 29.10.2011).

Webb, Michael. [Multicultural Education in Elementary and Secondary Schools]. ERIC Digest, #67. Available at: http://ericae.net/edo/ED327613.htm (accessed 15.12.2015).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Довгань Л. М. Моральне виховання у педагогіці США: теорія і практика: монографія / Л. М. Довгань, В. М. Галузяк. – Вінниця: ВДАУ, 2009. – 234 с.

Жуковський В. М. Морально-етичне виховання в американській школі (30-і роки ХІХ ст. – 90-і роки ХХ ст.): дис. … д. пед. наук: 13.00.01 / В. М. Жуковський. – К., 2004. – 623 с.

Лук’янчук С. Ф. Полікультурне виховання учнів в американській середній школі: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / С. Ф. Лук’янчук. – Житомир, 2012. – 234 с.

Banks J. A. Multicultural Education: characteristics and goals / J. A. Banks // Multicultural Education. Issues and Perspectives / [ed. by J. A. Banks, Cherry A. McGee Banks]. – [6th ed.]. – John Willey & Sons, Inc., 2007. – P. 3–30.

Borges Ph. Bridges to Understanding / Phil. Borges. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.newhorizons.org/trans/international/borges.htm

Facing History and Ourselves. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.facinghistory.org

Global Classroom. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.global-classroom.org

Gorski C. Paul. A Brief History of Multicultural Education. / Paul C. Gorski // EdChange. – November 1999. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.edchange.org/multicultural/papers/edchange_history.html;

Multicultural Literacy Program. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.education.washington.edu/cme/mlp.htm

Multicultural Literacy Program. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://education.uw.edu/cme/mlp#history

Rueda R. How Paraeducators Build Cultural Bridges in Diverse Classrooms / Rueda Robert and DeNeve Carmen. – Reprinted from the Community Circle of Caring Journal. – Vol. 3. – Issue 2. – Р. 53–54. [Електронний ресурс] – Режим доступу: – http://www.usc.edu/dept/education/CMMR/paraed/RuedaDeNevearticle.html

School Initiatives. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/educatrs/leadrshp/le4ppci.htm

Webb, Michael. Multicultural Education in Elementary and Secondary Schools / Michael Webb. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ericdigestorg/pre-9218/secondary.htm 231

Copyright (c) 2016 Svitlana Lukianchuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.