ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ АГРОТУРИЗМУ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Alla Boichuk

Анотація


Дослідженню сучасний стан професійної підготовки фахівців для агротуристичної галузі. Зазначено, що в Прикарпатті відсутні кваліфіковані фахівці в цій галузі, які би добре знали рекреаційний і природний потенціал свого регіону, здатні були застосовувати ці знання для поширення агротуризму та підвищувати якість послуг. Наголошується, що освіта у сфері агротуризму сприяє покращенню якості агротуристичних послуг і конкурентоздатності агротуристичної галузі в регіоні. Наведено аналіз анкетування працівників агрогосподарств і туристів стосовно готовності працівників вказаної сфери до професійної діяльності. У результаті наукового дослідження встановлено основні чинники, які впливають на якість підготовки кадрів для агротуризму в регіоні, та основні вимоги до фахівця з агротуризму.


Ключові слова


агротуризм; підготовка кадрів; агротуристичні послуги; агент з організації туризму

Повний текст:

PDF

Посилання


Derzhavniy standart profesiino-tekhnichnoii osvity dlia pidgotovky robitnykiv z profesii “Agent z organizatsii turyzmu” (State standard of vocational education for the training of workers by profession “Agent of tourism”), Kyiv, 2006, 55 p. [in Ukrainian]

Pochny svii biznes na seli. Pozaagrarna pidpryiemnytska diialnist zadlia dobrobutu ukraiinskyh selian (agroturizm) (Start your own business in the village. Podagraria business activities for the welfare of the Ukrainian farmers (agritourism)) Access Mode: URL: http://www.if.gov.ua/ [in Ukrainian]

Pro agrarnyi turizm ta agroturystychnu diialnist. Proekt zakonu (On agrarian tourism and agritourism activities. The draft law) Access Mode: URL: http://times.liga.net/TEHNO/l_arch_now2.nsf/2cb81fc6e918119e422569b20056482e/df2892cbc4c3e423c225756e00480ed5?OpenDocument&print=y [in Ukrainian]

Pro stan ta osnovni napriamky formuvania kadrovogo potentsialu v silskogospodarskomu vyrobnytstvi. Nakaz Ministerstva agrarnoii polityky vid 12.2004 N 438 (State and main directions of formation of personnel potential in agricultural production. Order of the Ministry of agrarian policy from 12.2004 № 438) Access Mode: URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN11237.html [in Ukrainian]

Rutynskyi M. Y. Silskyi turism: navchalnyi posibnyk (Rural tourism: a Training manual), Kyiv, 2006, 271 p. [in Ukrainian]

Strategiia regionalnogo rozvytku Ivano-Frankivskoii oblasti na period do 2020 roku (Strategy for regional development of Ivano-Frankivsk region for the period till 2020) Access Mode: URL: http://www.if.gov.ua/?q=page&id=23216/ [in Ukrainian]

Tkachenko T. I. Stalyi rozvytok turyzmu: teoriia, metodologiia, realii biznesu (Sustainable development of tourism: theory, methodology, business realities), Kyiv, 2006, 537 p. [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки робітників з професії «Агент з організації туризму». – К., 2006. – 55 с.

Почни свій бізнес на селі: позааграрна підприємницька діяльність задля добробуту українських селян (агротуризм). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.if.gov.ua/

Про аграрний туризм та агротуристичну діяльність: проект закону України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://times.liga.net/TEHNO/l_arch_now2.nsf/2cb81fc6e918119e422569b20056482e/df2892cbc4c3e423c225756e00480ed5?OpenDocument&print=y

Про стан та основні напрямки формування кадрового потенціалу в сільськогосподарському виробництві: наказ Міністерства аграрної політики від 01.12.2004 №438. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN11237.html

Рутинський М. Й. Сільський туризм: навч. посібник / М. Й. Рутинський, Ю. В. Зінько. – К.: Знання, 2006. – 271 с.

Стратегія регіонального розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.if.gov.ua/?q=page&id=23216/

Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу / Т. І. Ткаченко. – К.: Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2006. – 537 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Alla Boichuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.