РОЗВИТОК ІГРОВОГО ФЕНОМЕНА В ЕПОХУ НОВОГО ЧАСУ І ПРОСВІТНИЦТВА ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Volodymyr Naumchuk

Анотація


Обґрунтовано необхідність вивчення ігрового феномену в часовому просторі. Розкрито основні погляди мислителів щодо феномену гри в епоху Нового часу і Просвітництва. З’ясовано, що ігровий феномен відображає складне й багатогранне явище, яке пізнається людиною через досвід, осягається на чуттєвому рівні і сприяє розвитку та самовдосконаленню особистості. Визначено властиві для цього періоду розвитку людства провідні характеристики гри, що обумовлені соціальними, економічними та політичними чинниками. Сутнісні характеристики гри пов’язуються з такими категоріями, як активність, свобода, естетика, насолода, суперечливість, трансформація й удосконалення. Вказано, що потенційні можливості гри доцільно використовувати не виокремлено (як форму, засіб чи метод педагогічного впливу), а комплексно, забезпечуючи одночасно різнобічний розвиток особистості, досягнення цілей фізичного виховання і спорту.


Ключові слова


гра; феномен; педагогічний вплив; мислитель; Новий час; Просвітництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Dekart, R. (2001), Mirkuvannya pro metod, shchob pravyl'no spryamovuvaty sviy rozum i vidshukovuvaty istynu v naukakh [Discourse on the Method of Rightly Conducting the Reason and Seeking the Truth in the Sciences], Tandem, Kyiv. (in Ukr.)

Dydro, D. (1980), “The Paradox of the actor”, Эstetyka i lyteraturnaya krytyka, available at: http://philolog.petrsu.ru/filolog/didropar.htm (accessed 25 October 2016).

Komenskiy Ya. A. (1982), Izbrannye pedagogicheskie sochineniya, T. 1 [Selected pedagogical works, Vol. 1], Pedagogika, Moskva. (in Russ.)

Komenskiy Ya. A. (1982), Izbrannye pedagogicheskie sochineniya, T. 2 [Selected pedagogical works, Vol. 2], Pedagogika, Moskva. (in Russ.)

Lokk, D. (1960), Izbrannye filosofskie proizvedeniya, T. 1 [Selected philosophical works, Vol. 1], Sotsekgiz, Moskva. (in Russ.)

Naumchuk, V. I. (2016), “Making of a game phenomenon from ancient times to the Renaissance era”, Naukovyy chasopys Natsional'noho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova, Vol. 15. № 8(78K)16, pp. 66-71. (in Ukr.)

Russo, Zh.-Zh. (1981), Pedagogicheskie sochineniya. V 2-kh tomakh [Pedagogical writings. In 2 vols], Pedagogika, Moskva. (in Russ.)

Skovoroda, H. (2005), Tvory u 2-kh tomakh [Works in 2 volumes], Oberehy, Kyiv. (in Ukr.)

Zhidkov, V. S. & Klyavina, T. A. (2010), Sotsiologiya iskusstva [Sociology of art], Progress-Traditsiya, Moskva. (in Russ.)

Spinoza, B. (2015), ”Ethics“, available at: http://vzms.org/spinoza.htm (accessed 10 November 2016).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Декарт Р. Міркування про метод, щоб правильно спрямовувати свій розум і відшуковувати істину в науках; пер. з фр. В. Андрушко, С. Гатальська / Р. Декарт. – К.: Тандем, 2001. – 102 с.

Дидро Д. Парадокс об актере; пер. Р. Линцер / Д. Дидро // Дени Дидро. Эстетика и литературная критика. – М.: Х. литература, 1980. – С. 538–591.

Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения / Я. А. Коменский. – М.: Педагогика, 1982. – Т. 1. – 656 с.

Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения / Я. А. Коменский. – М.: Педагогика, 1982. – Т. 2. – 576 с.

Локк Д. Избранные философские произведения / Дж. Локк. – М.: Соцэкгиз, 1960. – Т. 1. – 736 с.

Наумчук В. І. Становлення феномену гри з античних часів до епохи Відродження / В. І. Наумчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт): зб. наук. праць. – 2016. – Вип. 8(78К)16. – С. 66–71.

Руссо Ж.-Ж. Педагогические сочинения. В 2-х томах; под ред. Г. Н. Джибладзе; сост. А. Н. Джуринский / Ж.-Ж. Руссо. – М.: Педагогика, 1981. – Т. 1. – 656 с.

Сковорода Г. Твори у 2-х томах / Г. Сковорода. – К.: Обереги, 2005. – Т. 1. – 528 с.

Социология искусства: хрестоматия / Сост. В. С. Жидков, Т. А. Клявина. – М.: Прогресс-Традиция, 2010. – 496 с.

Спиноза Б. Этика / Б. Спиноза [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vzms.org/spinoza.htmПосилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Volodymyr Naumchuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.