ПАРАДИГМАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В РАННІЙ ОСВІТІ: ВІД ПОВЕДІНКОВОГО ДО ЕМАНСИПОВАНОГО ДИСКУРСУ

Jolanta Karbowniczek

Анотація


Подано інтерпретацію феномену викладання у школі – освітнього процесу раннього навчання у польських освітніх закладах крізь призму філософської, психологічної та соціологічної концепції розвитку людини. Зроблена спроба окреслити різні можливості підходу до суб’єктів навчального процесу: учнів, учителів і батьків. Досліджувана проблема розглядається з позиції парадигм: біхевіоризму, гуманістичного, конструктивістського та критично-емансипаційного педагогічного дискурсу. Зроблено висновок про те, що представлені концепції виступають основою для проведення міждисциплінарного вивчення ранньої освіти і пропонують для цього різні підходи.


Ключові слова


: раннє навчання; школа; освітній процес; парадигма

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Andrzejewska J., 2013 The diversity of educational models in kindergarten and psychosocial functioning of children, Ed. UMCS, Lublin. Bourdieu P., 2001 Invitation to Sociology reflective, Publishing House Warsaw.

Dauber H., 1997, Fundamentals of humanistic education. Integrated circuits between therapy and politics, Impulse Publishing House, Krakow.

Lane W., 1999, Pedagogy as a humanist conception of educational practice «Scientifica Acta Academiae Ostroviensis». The work Pedagogical and 1999 No. 5, pp. 43–52.

Fromm E., 2012 The art of existence, the crowd. R. Saciuk, PWN, Warsaw.

Gallowey Ch., 1988, Psychology of learning and teaching, PWN, Warsaw.

Głoskowska-Sołdatow M., 2013 cognitive and social constructivism as a theoretical base of key competencies in Developing key competences of students in the process of early childhood education, ed. J. Uszyńska – Jarmoc, B. Dudel, M. Głoskowska-Sołdatow, Impuls Publishing House, Cracow.

Gryniuk I. Education as supporting the student in personal development. «Notebooks Teachers» in 2008 No. 7, pp. 42–43.

Guardini R., 1991, Fundamentals of pedagogy, the crowd. Koźbiał J., ed. W drodze, Poznan.

Hamer H., 1994, Key to the effectiveness of teaching. Guidance for teachers, Ed. Veda, Warsaw.

Karbowniczek J., 2012 Objectives and tasks of pre-school education, in Karbowniczek J., Kwaśniewska M., B. Surma, Fundamentals of preschool education with the methodology, Ed. WAM, AIK, Krakow.

Klus-Stańska D., 2009 Discourses early childhood pedagogy, in Pedagogy Early - discourses, problems, solutions, ed. D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, Academic & Professional Publishing, Warsaw.

Kohnstamm R., 1989, Practical psychology of the child. Crowd. B. Borisovich, WSiP, Warsaw.

Kozielecki J., 1980, Psychological concepts of man, PWN, Warsaw.

Kron W. F., 2012 Pedagogy. Key issues. Academic handbook. Concepts. Processes. Models, Ed. GWP, Sopot.

Kwaśniewska M., 2012 Current state of preschool education in Poland: Basics of preschool education with the methodology, J. Karbowniczek, M. Kwaśniewska, B. Surma, Ed. AI, WAM, Krakow.

Kwieciński Z., 1995, Sociopathological education, ed. Nicolaus Copernicus University, Torun.

Maslow A., 1986, Towards a psychology of existence, trans. I. Wyrzykowska, Ed. Pax, Warsaw.

MaslowA., 2004, Towards a psychology of existence, Rebis Publishing House, Poznań.

Maslow A., 2006 Motivation and Personality, PWN, Warsaw.

Nowak M., 2003, Personal pedagogy, in Pedagogy, ed. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, PWN, Warsaw.

Piaget, J., B. Inhelder, 1993, Child Psychology, Ed. Transylvania, Wroclaw.

Piaget, J., 1997, Whither education, PWN, Warsaw.

Ratajek Z., Pedagogy Early to the real problems of education in times of breakthrough, «Pedagogical Studies. Problems of social, educational and artistic», Volume XX, 2011, p. 19–35.

Rogers C., 1983, Freedom to Learn for the 80's, C.E. Merrill Publishing Company, New York.

Skinner B. F. , 2003, Behaviour of organisms, PWN, Warsaw.

Steenberg U., 2004, Pedagogy of Maria Montessori kindergarten, Ed. Unity, Kielce.

Śliwerski B., 2003, Contemporary theories and trends in education, Publishing House Impuls, Kraków.

Śliwerski B., 2012 General Pedagogy. Basic regularities Impulse Publishing House, Krakow.

Turner J. H., 2004, The structure of sociological theory, ed. New Warsaw.

Uszyńska - Jarmoc J., 2013 Learning to children as a condition of their development and acquisition of key competences in Developing key competences of students in the process of early childhood education, ed. J. Uszyńska-Jarmoc, B. Dudała, M. Głoskowska-Sołdatow, Publishing Impuls, Kraków.

Waloszek D., 2006 Preschool Pedagogy, metamorphosis and the status of the test subject, Ed. WSP, Kraków 200.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Jolanta Karbowniczek

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.