ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ЧИТАННІ АНГЛОМОВНИХ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕКСТІВ

Vitaliy Volik

Анотація


Розглянуто проблему формування стратегічних умінь читання спеціалізованих текстів англійською мовою. Обґрунтовано необхідність володіння студентами зазначеною компетенцією. Подано визначення понять «стратегії у читанні» і «стратегії у компресії». Зазначені стратегії класифіковано у групи: планування, виконання, оцінювання і корекції. Охарактеризовано названі стратегії. Стратегічні вміння професійно-орієнтованого читання запропоновано формувати за допомогою відповідних вправ і завдань. Доведено, що формуванню умінь застосовувати рецептивні стратегії планування слугують підготовчі вправи, які виконуються перед читанням тексту, мовні вправи та мовленнєві завдання сприяють використанню стратегій виконання у читанні й компресії, а завдання для перевірки розуміння прочитаного – стратегій оцінювання та корекції.


Ключові слова


стратегії у читанні; стратегії у компресії; професійно-орієнтоване читання

Повний текст:

PDF

Посилання


Barabanova H.V. Metodyka navchannia proforiientovanoho chytannia v nemovnomu VNZ : monohrafiia [Methodology of teaching ESP reading in higher educational establishments: monograph] / H. V. Barabanova – К.: “ІNKOS” Firm, 2005. – 315 p.

Zahalnoievropeiski rekomendatsii z movnoi osvity: vyvchennia, vykladannia, otsiniuvannia / [naukovyi redaktor ukrainskoho vydannia doktor ped. nauk, prof. S. Yu. Nikolaieva] [Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment / Ukrainian edition scientific editor doctor of pedagogical sciences, prof. S. Yu. Nikolaieva]. – Kyiv: Lenvit, 2003. – 273 p.

Prohrama z anhliiskoi movy dlia profesiinoho spilkuvannia / [kol. avt.: H. Ye. Bakaieva, O. A. Borysenko] [English for specific purposes national curriculum for universities/ authors team: Ye. Bakaieva, O. A. Borysenko and others]. – Kyiv: Lenvit, 2005. – 119 p.

Tarnopolskyi O. B. Metodyka navchannia inshomovnoi movlennievoi diialnosti u vyshchomu movnomu zakladi osvity : navch. posib. [dlia stud. vyshch. navch. zakladiv] [Methodology of teaching foreign language speech activity in a language higher educational establishment: a textbook for higher educational establishments students]/ O.B. Tarnopolskyi. – Kyiv: INKOS firm, 2006. – 248 p.

Trukhanova T. I. Individualizatsiya obucheniya proforientirovannomu chteniyu na angliiskom yazyke studentov tekhnikumov i kolledzhei ekonomicheskogo profilya: dis. ... kand. ped. nauk: spets. 13.00.02. [Individualization of teaching English for specific purposes reading to students of technical schools and colleges of the economic profile]/ Tat'yana Ivanovna Trukhanova. – Kyiv: KNLU, 2001. – 218 p.

Tchevychelova О.О. Osoblyvosti zastosuvannia kohnityvno-komunikatyvnoho pidhodu v protsesi vykladannia inozemnoii movy u vyshchyh tehnichnyh navchalnyh zakladah [Elektronnyi resurs]: Zbirnyk naukovyh prats [Peculiarities of the cognitive and communicative approach use in the process of teaching a foreign language in polytechnics [Electronic resource] / О.О. Tchevychelova– Issue №10. – 2012. – pp. 172-175. – Journal access regime: irbis-nbuv.gov.ua

Grabe W. Current developments in second language reading research / W. Grabe. – TESOL Quarterly. – № 25, 1991. – pp. 375–406.

Nunan D. Language Teaching Methodology / D. Nunan. – L.: Prentice Hall, 1998. – 264 p.

Nuttall C. Teaching Reading Skills in a Foreign Language / C. Nuttall. – Oxford: MacMillan Publishers, 1998. – 282 p.

O’Malley J. M., Chamot A. U. Learning Strategies in Second Language Acquisition / J. M. O’Malley, A. U. Chamot. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1995. – 260 p.

Paran A. Reading in EFL: facts and fictions / A. Paran. – ELT Journal. – 1996. – №50. – pp. 25–34.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Барабанова Г. В. Методика навчання профорієнтованого читання в немовному ВНЗ: монографія / Г. В. Барабанова. – К.: Фірма ІНКОС, 2005. – 315 с.
Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. укр.. видання доктор пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

Програма з англійської мови для професійного спілкування / кол. авт.: Г. Є. Бакаєва, О. А. Борисенко. – К.: Ленвіт, 2005. – 119 с.

Тарнопольський О. Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О. Б. Тарнопольський. – К.: Фірма ІНКОС, 2006. – 248 с.

Труханова Т. И. Индивидуализация обучения профориентированному чтению на английском языке студентов техникумов и колледжей экономического профиля: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Т. И. Труханова. – К.: КНЛУ, 2001. – 218 с.

Чевичелова О. О. Особливості застосування когнітивно-комунікативного підходу в процесі викладання іноземної мови у вищих технічних навчальних закладах: зб. наукових праць. – 2012. – Вип. 10. – С. 172–175. / О. О. Чевичелова. [Електронний ресурс]– Режим доступу: irbis-nbuv.gov.ua

Grabe W. Current developments in second language reading research /W. Grabe. – TESOL Quarterly. – № 25, 1991. – P. 375–406.

Nunan D. Language Teaching Methodology / D. Nunan. – L.: Prentice Hall, 1998. – 264 p.

Nuttall C. Teaching Reading Skills in a Foreign Language / C. Nuttall. –Oxford: MacMillan Publishers, 1998. – 282 p.

O’Malley J. M., Chamot A. U. Learning Strategies in Second Language Acquisition / J. M. O’Malley, A. U. Chamot. –Cambridge:CambridgeUniv.Press, 1995. – 260 p.

Paran A. Reading in EFL: facts and fictions / A. Paran. – ELT Journal. – 1996. – № 50. – P. 25–34.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Vitaliy Volik

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.