ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УСНОМУ СПІЛКУВАННІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ-ПЕДІАТРІВ

Khrystyna Tsymbrovska

Анотація


Актуалізовано проблему оцінювання рівня сформованості професійно орієнтованої англомовної компетентності в усному спілкуванні у контексті формування згаданої компетентності у майбутніх лікарів-педіатрів. Визначено взаємозв’язок між оцінюванням, вимірюванням та тестуванням. Проаналізовано досвід американських та європейських науковців щодо оцінювання англомовної професійно орієнтованої компетентності в усному спілкуванні. Охарактеризовано категорії лінгводидактичних тестів та види тестів на визначення рівня сформованості професійно орієнтованої англомовної компетентності в усному спілкуванні майбутніх лікарів-педіатрів. Окреслено основні етапи створення тестів. Визначено рівні сформованості та критерії оцінювання професійно орієнтованої англомовної компетентності в усному спілкуванні майбутніх лікарів-педіатрів. Встановлено ключові характеристики ефективності комунікативного тесту.


Ключові слова


рівень сформованості професійно орієнтованої англомовної компетентності в усному спілкуванні; оцінювання; вимірювання; тестування; лінгводидактичний тест; ефективність комунікативного тесту

Повний текст:

PDF

Посилання


Zagalnoyevropeyiski Rekomendatsii z movnoi osvitu: vyvchenya, vykladabya, otsinyuvanya / Nauk. red. ukr. vyd. S. Nikolayeva. – K.: Lenvit, 2003. – 273 s.

Bachman L. Fundamental considerations in language testing / L. Bachman. – Oxford: Oxford University Press, 1995. – 423 p.

Bachman L., Palmer A. Language Testing in Practice: Designing and Developing Useful Language Tests / L. Bachman, A. Palmer. – Oxford: Oxford University Press, 2004. – 377 p.

Campbell D., Fiske D. Convergent and Discriminant Validation by the Multitrait-Multimethod Matrix / Donald T. Campbell, Donald W. Fiske // Psychological Bulletin. – 1959. – Vol. 56. - № 2. – Р. 81-105.

Canale M., Swain M. Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing / M. Canale, M. Swain // Applied Linguistics. – 1980. – Vol. 1. – № 1. – P. 1-47.

Davies A. and others. Dictionary of Language Testing / Alan Davies, Annie Brown, Cathie Elder, Kathryn Hill, Nom Lumley, Tim McNamara. – Cambridge: Cambridge University Press, 2002. – 275 p.

Underhill N. Testing Spoken Language: A Handbook of Oral Testing Techniques / N. Underhill. – Cambridge: Cambridge University Press, 2004. – vii + 117 p.

Wilkins D. A. Proposal for Levels Definition / D. A. Wilkins // Some Possible Lines of Development of an Overall Structure for a European Unit / Credit Scheme for Foreign Language Learning by Adults / Ed. Trim J. L. M. – Strasbourg : Council of Europe, 1978. – P. 71–78.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. вид. С. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.
Bachman L. Fundamental considerations in langu

Bachman L., Palmer A. Language Testing in Practice: Designing and Developing Useful Language Tests / L. Bachman, A. Palmer. – Oxford: Oxford University Press, 2004. – 377 p.

Campbell D., Fiske D. Convergent and Discriminant Validation by the Multitrait-Multimethod Matrix / Donald T. Campbell, Donald W. Fiske // Psychological Bulletin. – 1959. – Vol. 56. - № 2. – Р. 81-105.

Canale M., Swain M. Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing / M. Canale, M. Swain // Applied Linguistics. – 1980. – Vol. 1. – № 1. – P. 1-47.

Davies A. and others. Dictionary of Language Testing / Alan Davies, Annie Brown, Cathie Elder, Kathryn Hill, Nom Lumley, Tim McNamara. –Cambridge:CambridgeUniversityPress, 2002. – 275 p.

Underhill N. Testing Spoken Language: A Handbook of Oral Testing Techniques / N. Underhill. –Cambridge:CambridgeUniversityPress, 2004. – vii + 117 p.

Wilkins D. A. Proposal for Levels Definition / D. A. Wilkins // Some Possible Lines of Development of an Overall Structure for a European Unit / Credit Scheme for Foreign Language Learning by Adults / Ed. Trim J. L. M. – Strasbourg : Council of Europe, 1978. – P. 71–78.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Khrystyna Tsymbrovska

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.