СТАН І ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Liliya Khomyak

Анотація


Висвітлюються стан і проблеми формування професійно значущих якостей у процесі підготовки майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). З цією метою аналізуються та порівнюються моделі професійної підготовки менеджерів зовнішньоекономічного профілю у таких країнах, як Німеччина, Франція, Велика Британія, США з моделлю професійної підготовки менеджерів ЗЕД в Україні. Розглядаються спільні та відмінні риси у побудові навчального процесу, змісту навчальних планів, розподілу кредитів, переліку навчальних дисциплін освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр» у західних та вітчизняних ВНЗ. Виявляються особливості професійної підготовки західних фахівців та набір компетенцій, якими вони мають володіти після закінчення навчання. Підсумовуються та узагальнюються проблеми і недоліки, які має система підготовки вітчизняних фахівців з менеджменту ЗЕД. Окреслюються подальші кроки на шляху вдосконалення української менеджмент-освіти з огляду на позитивні характеристики щодо професійної підготовки і стандартної реалізації якості навчання у західних ВНЗ.


Ключові слова


менеджер зовнішньоекономічної діяльності; професійно значущі якості; пофесійна підготовка; навчальний план; навчальні дисципліни

Повний текст:

PDF

Посилання


HSVU MONU. Haluzevyy standart vyshchoyi osvity Ukrayiny. Osvitn'o-profesiyna prohrama pidhotovky bakalavra napryamu pidhotovky 030601 «Menedzhment» [Industry Specific Standard of Higher Education of Ukraine. Educational and Professional Training Program with a Bachelor direction 6.030601 «Management»]. – Vyd. ofits. – Kyyiv, 2009. – 20 p.

HSVU MONU. Haluzevyy standart vyshchoyi osvity Ukrayiny. Osvitn'o-profesiyna prohrama mahistra napryamu pidhotovky 0306 «Menedzhment» za spetsial'nistyu 8.03060104 «Menedzhment zovnishn'oekonomichnoyi diyal'nosti» [Industry Specific Standard of Higher Education of Ukraine. Educational and Professional Training Program for Masters of 0306 «Management and Administration» Subject Area with a degree in 8.03060104 «International business management»]. – Vyd. ofits. – Kyyiv, 2011. – 156 p.

Mizhnarodnyy naukovo-tekhnichnyy universytet im. akademika Yu. Buhaya [International scientific and technical university named after J. Bugay]. – Available at: http://www. istu.edu.ua.

Otroshchenko L. S. Formuvannya profesiynoyi kompetentnosti maybutnikh fakhivtsiv zovnishn'oekonomichnoho profilyu u vyshchiy osviti Nimechchyny [The formation of professional competence of future specialists of foreign economic area in higher education of Germany]: monohrafiya. Otroshchenko. – Sumy: DVNZ «UABS NBU», 2009. – 207 p.

Beer U. Studienordnung für den internationalen weiterbildenden Master of Business Administration (MBA in International Management) / U. Beer. – Kiel: Fachhochschule Kiel, 2007. – 4 p.

Mitteilungsblatt der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) Berlin Nr. 39/2009 vom 18. Dezember 2009 [Elektronnyy resurs]. – Available at: http://www.hwr-berlin.de.

Speciality Management of External Activity [Elektronnyy resurs]. – Available at: http://www.hneu.edu.ua.

Vilks A. Studienordnung für den Diplomstudiengang Betriebswirtschaftslehre an der Handelshochschule Leipzig / A. Vilks. – Leipzig: Handelshochschule Leipzig, 2000. – 12 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ГСВУ МОНУ. Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму підготовки 030601 «Менеджмент». – К., 2009. – 20 с.

ГСВУ МОНУ. Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-професійна програма магістра напряму підготовки 0306 «Менеджмент» за спеціальністю 8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». – К., 2011. – 156 с.

Міжнародний науково-технічний університет ім. академіка Ю. Бугая. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www. istu.edu.ua.

Отрощенко Л. С. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічного профілю у вищій освіті Німеччини: монографія / Л. С. Отрощенко. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – 207 с.

Beer U. Studienordnung für den internationalen weiterbildenden Master of Business Administration (MBA in International Management / U. Beer. – Kiel: Fachhochschule Kiel, 2007. – 4 P.

Mitteilungsblatt der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) Berlin Nr. 39/2009 vom 18. Dezember 2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.hwr-berlin.de.

Speciality Management of External Activity. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.hneu.edu.ua.

Vilks A. Studienordnung für den Diplomstudiengang Betriebswirtschaftslehre an der Handelshochschule Leipzig / A. Vilks. – Leipzig: Handelshochschule Leipzig, 2000. – 12 P.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Liliya Khomyak

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.