РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ-МІЖНАРОДНИКІВ У КАНАДІ

Kateryna Istomina

Анотація


Представлено теоретичне педагогічне дослідження розвитку і застосування громадської діяльності студентів на прикладі системи професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі міжнародних відносин в університетах Канади. Проаналізовано особливості організації і впровадження громадської діяльності студентів у навчальні плани освітніх програм. Узагальнено фактори, які безпосередньо впливають на успішну інтеграцію громадської діяльності студентів у навчальний процес і від яких залежить успішність імплементації цього методу навчання. Розглянуто труднощі впровадження громадської діяльності студентів у навчальний процес, а також позитивні зміни, які є результатом цієї практики у вищій освіті. Визначено, що інтегрування громадської діяльності у систему професійної підготовки фахівців є перспективою розвитку вищої освіти, сприяє формуванню особистості з необхідним набором значущих громадських, лідерських і особистісних якостей. Окреслено перспективи подальших досліджень у цій сфері і практичне застосування отриманих результатів.


Ключові слова


професійна підготовка; громадська діяльність; навчальна програма; методи навчання; громадська педагогіка; фахівець-міжнародник

Повний текст:

PDF

Посилання


Abramova S. V. Suspil'no korysna diyal'nist' yak chynnyk formuvannya sotsial'no aktyvnoyi osobystosti. Zbirnyk naukovykh prats' «Pedahohika ta psykholohiya». – Kharkiv, 2015, Vol. 49, pp. 137–145.

Danilova L.V. Hromads'ka aktyvnist' students'koyi molodi – nayvazhlyvisha skladova protsesu vykhovannya u vyshchykh navchal'nykh zakladakh / L. V. Danilova //Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnya, pedahohiky ta psykholohiyi , 2014, Vol. 1, pp. 80–81

Kin O. M. Naukovo-teoretychna kharakterystyka problemy hromads'koyi diyal'nosti student•s'koyi molodi /O. M. Kin // Teoriya ta metodyka navchannya ta vykhovannya, 2016, Vol. 39, pp. 80–89

Kuz'mins'kyy A. I. Pedahohika vyshchoyi shkoly: navch. Posib. / A. I. Kuz'mins'kyy. – K.: Znannya, 2005, 485 p.

Bell S., Lewis J. A Survey of Civic Engagement Education in Introductory Canadian Politics Courses. The Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 2015, vol. 6 (1), pp. 1–21

Canadian Alliance for Community Service – Learning http://www.communityservicelearning.ca/en/index.htm

Heather Heckel (2006) Using Service Learning in International Relations Courses. The American Political Science Association Annual Conference, pp. 1–22.

McCartney A. (2011). Connecting Civic Engagement and International Relations Pedagogy: An Effective Combination. American Political Science Association Annual Conference, Seattle, Washington, pp. 45–57.

McCartney A. (2006) Making the World Real: Using a Civic Engagement Course to Bring Home Our Global Connections. Journal of Political Science Education, p. 115, pp. 113–128

McDonald Michael K. Civic Engagement with an International Focus: The Western Carolina Microfinance Project. PS: Political Science & Politics, 2012, vol. 46(4) , pp. 50–70.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Абрамова С. В. Суспільно корисна діяльність як чинник формування соціально активної особистості. / С. В. Абрамова // Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія». – Харків, 2015. – Вип. 49. – C. 137–145

Данілова Л. В. Громадська активність студентської молоді – найважливіша складова процесу виховання у вищих навчальних закладах / Л. В. Данілова // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. – 2014. – Вип. 1. – С. 80–81.

Кін О. М. Науково-теоретична характеристика проблеми громадської діяльності студентської молоді / О. М. Кін // Теорія та методика навчання та виховання. – 2016. – Вип. 39. – С. 80–89.

Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи: навч. посібник / А. І. Кузьмінський. – К.: Знання, 2005. – 485 с.

Bell S., Lewis J. (2015) A Survey of Civic Engagement Education in Introductory Canadian Politics Courses. The Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, Vol. 6 (1), pp. 1–21.

Canadian Alliance for Community Service – Learning. http://www.communityservicelearning.ca/en/index.htm.
Heather Heckel (2006) Using Service Learning in International Relations Courses. The American Political Science Association Annual Conference, pp. 1–22.

McCartney A. (2011). Connecting Civic Engagement and International Relations Pedagogy: An Effective Combination. American Political Science Association Annual Conference, Seattle, Washington, pp. 45 – 57.

McCartney A. (2006) Making the World Real: Using a Civic Engagement Course to Bring Home Our Global Connections. Journal of Political Science Education, pp. 113–128.

McDonald Michael K. (2012) Civic Engagement with an International Focus: The Western Carolina Microfinance Project. PS: Political Science & Politics, Vol. 46 (4) , pp. 50–70.

Copyright (c) 2016 Kateryna Istomina

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.