НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПОЖЕЖНІЙ БЕЗПЕЦІ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ

Oleksandr Cherkashyn

Анотація


Досліджено змістовний матеріал з основ пожежної безпеки й оцінено ефективність його використання у виховному процесі молодших школярів. Акцентовано увагу на відповідності змісту такого матеріалу для практичного використання школярами з точки зору професійної готовності до самозахисту. Розглянуто авторський доробок з вирішення завдань навчання дітей молодшого шкільного віку пожежній безпеці. На основі аналізу навчально-методично і наукової літератури стосовно порушеної проблематики зроблено висновки про систематизацію та необхідність єдиного підходу до вирішення означеної проблематики, а отже, розробку нової системи організації навчання дітей основам пожежної безпеки, що вимагає більш ґрунтовного наукового осмислення. Розкрито причини незнання молодшими школярами основ пожежної безпеки та надано методичні рекомендації щодо удосконалення формування у них протипожежних знань.


Ключові слова


формування протипожежних знань; алгоритм правильних дій; навички пожежної безпеки; практичні відпрацювання; безпечна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Vashchenko О. М. Formuvannia u molodshykh shkoliariv kompetentsii bezpeky zhyttiediialnosti: teoretychnyi aspect [The Formation of Life Safety Competency to Primary School Children: Theoretical Aspect]. Teoretyko-metodychni problemy vykhovannia ditei ta uchnivskoi molodi, 2014, vol. 18, pp. 99–106.

Vorobiienko P. P., Zakharchenko M. V., Orel L. V. Bezpeka zhyttiediialnosti [Life Safety]. Odesa, ONAZ im. O. S. Popova, 2013. 76 p.

Hurinenko І. Dydaktychni umovy navchannia pravylam pozhezhnoi bezpeky molodshykh shkoliariv [Didactic Conditions of Training of Fire Safety Rules to Younger Students]. Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni P. Tychyny. Pedahohichni nauky, 2010, № 1, pp. 60–69.

Dyvak V. V., Yukhymenko A. P. Entsyclopediia vyzhyvannia [Encyclopedia of Survival]. Kamianets-Podilskii, Medobory, 2003. 156 p.

Zhelibo Ye., Zaverukha N. Bezpeka zhyttiediialnosti [Life Safety]. Кyiv, Karavela, 2003. 328 p.

Zahalni pryntsypy nadannia pershoi medychnoi dopomohy ta pravyla povedinky v oseredkakh katastrof [General Principles of First Aid and Rules of Behavior in Cells Disasters] in Vander K. O., Barbashyn V. V., Tolkunov I. O., Semkiv O. M. Medytsyna nadzvychainykh sytuatsii. Kurs lektsii. Part 3. Kharkiv, VRVD UTSZU, 2008. 120 p.

Kodeks tsyvilnoho zakhystu Ukrainy [Code of the Civil Protection of the Ukraine] (in Ukr.) Available at: http://http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/ (accessed 31.05.2016).

Krasotkina N. H. Vykhovni besidy pro pravyla dorozhnioho rukhu ta protypozhezhnoi bezpeky. 1–4 klasy [Educative Talks about the Rules of the Road and the Fire Safety. Grades 1–4]. Ternopil, Mandrivets, 2006. 136 p.

Mytokhir N., Yanus S. Osnovy zdorovia. 3 klas [Health Basics. Classe 3]. Ternopil, Navchalna knyha – Bohdan, 2012. 112 p.

Natsionalnaiia dopovid pro stan pozhezhnoii ta tekhnohennoii bezpeky v Ukraiini [National Report about the Condition of the Fire and Technological Safety in the Ukraine] (in Ukr.) Available at: http://mns.gov.ua/ (accessed 31.05.2016)

Obertynska A.P., Ohorodniichuk Z. V., Sychevskii A. S. Berezhy sebe, maliuk! [Keep Yourself, Baby!]. 2 ed. Кyiv, Rosava-N, 2009. 112 p.

Osnovy zdoroviia. Prohrama dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv. 1–4 klasy [Basics of the Health. Program for Secondary Schools. Classes1–4] (in Ukr.) Available at: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-shkola.html (accessed 31.05.2016)

Osnovy stvorennia ta ekspluatatsia aparativ na stysnenomu povitry [Basics of Creation and Operation of Vehicles in Compressed Air] / ed. by P. A. Kovaliov, V. M. Strilets, O. V. Yelizarov, O. Ye. Bezuhlov. Kharkiv, АTSZU, 2005. 272 p.

Protypozhezhna bezpeka [Fire Safety] / ed. by М. Soroka, H. Sapun. Ternopil, Pidruchnyky i Posibnyky, 2002. 80 p.

Teslia V. Yunyi pozhezhnyk [Young Fireman]. Ternopil, Navchalna knyha – Bohdan, 2012. 32 p.

Udovenko M. A. Metodyka formuvannia zdoroviiazberezhuvalnoi kompetentosti uchniv pochatkovoi shkoly u protsesi vyvchennia «Оsnov zdoroviia» [Methodology of Formation Primary School Students’ Health-Competence in the Process of «Health Basics» Studies]. Zasoby navchalnoi ta naukovo-doslidnoi roboty, 2014, № 43, pp. 238–246.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ващенко О. М. Формування у молодших школярів компетенцій безпеки життєдіяльності: теоретичний аспект / О. М. Ващенко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – 2014. – Вип. 18. – С. 99–106.

Воробієнко П. П. Безпека життєдіяльності: навч. посібник / П. П. Воробієнко, М. В. Захарченко, Л. В. Орел. – Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2013. – 76 с.

Гуріненко І. Дидактичні умови навчання правилам пожежної безпеки молодших школярів / І. Гуріненко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені П. Тичини. Педагогічні науки. − 2010. − № 1. − С. 60–69.

Дивак В. В. Енциклопедія виживання: навч. посібник / В. В. Дивак, А. П. Юхименко. – Кам’янець-Подільський: Медобори, 2003. – 156 с.

Желібо Є. Безпека життєдіяльності: навч. посібник / Є. Желібо, Н. Заверуха. – К.: Каравела, 2003. – 328 с.

Загальні принципи надання першої медичної допомоги та правила поведінки в осередках катастроф // Медицина надзвичайних ситуацій: курс лекцій. Ч. 3 / К. О. Вандер, В. В. Барбашин, І. О. Толкунов, О. М. Семків. – Харків: ВРВД УЦЗУ, 2008. – 120 с.

Кодекс цивільного захисту України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/.

Красоткіна Н. Г. Виховні бесіди про правила дорожнього руху та протипожежної безпеки. 1–4 класи / Н. Г. Красоткіна. – Тернопіль: Мандрівець, 2006. – 136 с.

Митохір Н. Основи здоров’я. 3 клас: посібник для вчителя / Н. Митохір, С. Янусь. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 112 с.

Національна доповідь про стан пожежної та техногенної безпеки в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mns.gov.ua/.

Обертинська А. П. Бережи себе, малюк!: навч. посібник для дітей молодшого шкільного віку та їх батьків – 2-ге вид., перероб. та доп / А. П. Обертинська, З. В. Огороднійчук, А. С. Сичевський. – К.: Росава-Н, 2009. – 112 с.

Основи здоров’я. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1–4 класи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-shkola.html.

Основи створення та експлуатація апаратів на стисненому повітрі: навч. посібник / П. А. Ковальов, В. М. Стрілець, О. В. Єлізаров, О. Є. Безуглов. – Харків: АЦЗУ, 2005. – 272 с.

Протипожежна безпека: збірник для допомоги вчителям і вихователям у викладанні основ протипожежної безпеки / упоряд. М. Сорока; ред. Г. Сапун. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – 80 с.

Тесля В. Юний пожежник: книга-гра: для дітей молодшого шкільного віку / В. Тесля. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 32 с.

Удовенко М. А. Методика формування здоров’язбережувальної компетентності учнів початкової школи у процесі вивчення «Основ здоров’я» / М. А. Удовенко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. – 2014. – № 43. – С. 238–246.

Copyright (c) 2016 Oleksandr Cherkashyn

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.