КОМПОНЕНТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ З БАТЬКАМИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ НЕПОВНИХ СІМЕЙ

Alyona Shulga

Анотація


Відзначено,, що важливим аспектом у роботі вчителя з сім’єю учня є надання кваліфікованої допомоги батькам молодших школярів з неповних сімей, що можливо за умови спеціальної професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Обґрунтовано, що результат професійної підготовки стосовно цього – це готовність майбутнього вчителя початкової школи до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей, яка є інтегральною характеристикою особистості майбутнього вчителя, зумовленою теоретичними знаннями і володінням професійними практичними уміннями та навичками, розвиненими психологічно-особистісними якостями. Показано, що зі змісту готовності випливають структурні компоненти готовності майбутнього вчителя початкової школи до роботи з батьками молодших школярів з неповних сімей: особистісний, когнітивний, практичний.


Ключові слова


підготовка; готовність; компоненти підготовки; компоненти готовності; робота з батьками; неповні сім’ї

Повний текст:

PDF

Посилання


Buhayets' N. A. Profesiyno-pedahohichna pidhotovka maybutnikh uchyteliv do roboty z sim"yeyu uchnya [Professional and pedagogical training of teachers to work with the student's family]. – Kh., 2002. – 202 р.

Buzduhan O. A. Pidhotovka maybutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv do pedahohichnoyi vzayemodiyi z bat'kamy uchniv [Training of primary school teachers for pedagogical interaction with parents]. – Odesa, 2013.

Zharovtseva T.H. Teoretyko-metodychni zasady pidhotovky maybutnikh fakhivtsiv doshkil'noyi osvity do roboty z neblahopoluchnymy sim"yamy [Theoretical and methodological principles of training of future specialists of preschool education to work with unhappy families]. – Odesa, 2007. – 465p.

Kornienko S.M. Formirovanie professional'no-pedagogicheskoi gotovnosti studentov k rabote s roditelyami mladshikh shkol'nikov [Formation of is professional-pedagogical readiness of students to work with parents of younger schoolboys]. – Kiev, 1983. –186 p.

Shanskova T.I. Sotsial'no oriyentovana pidhotovka maybutnikh uchyteliv pochatkovoyi shkoly do roboty z bat'kamy [Socially oriented training of primary school teachers to work with parents.], K., 2002. – 22 p.

Shkvyr O. L. Pidhotovka maybutnikh uchyteliv pochatkovoyi shkoly do klasnoho kerivnytstva [Training of primary school teachers for classroom management]. – Zhytomyr, 2004. – 20 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бугаєць Н. А. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів до роботи з сім’єю учня: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Н. А. Бугаєць. – Харків, 2002. – 202 с.

Буздуган О. А. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до педагогічної взаємодії з батьками учнів: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / О. А. Буздуган. – Одеса, 2013. – 213 с.

Жаровцева Т.Г. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до роботи з неблагополучними сім’ями: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Т. Г. Жаровцева. – Одеса, 2007. – 465 с.

Корниенко С.М. Формирование профессионально-педагогической готовности студентов к работе с родителями младших школьников: дис ... канд. пед. наук: 13.00.01 / С. М. Корниенко. – К., 1983. – 186 с.

Шанскова Т. І. Соціально орієнтована підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи з батьками: автореф. дис ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Т. І. Шансоква. – К., 2002 – 22 с.

Шквир О. Л. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до класного керівництва: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / О. Л. Шквир. – Житомир, 2004. – 20 с.

Copyright (c) 2016 Alyona Shulga

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.