ХУДОЖНІЙ ФІЛЬМ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ПЕДАГОГІВ ПІД ЧАСУ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ПЕДАГОГІКА»

Nadiya Seniovska

Анотація


Проаналізовано можливості використання під час вивчення окремих тем курсу «Педагогіка» художніх кінострічок, що репрезентують цікаві аспекти життя школи та людських взаємин. Оскільки художні фільми є аудіовізуальними засобами навчання, то рекомендовано використовувати їх під час застосування відеометоду на лекційних, семінарських та лабораторних заняттях. У вказаному процесі реалізується зв’язок із позанавчальним життям студентів, активізується їхній життєвий досвід, розширюється кругозір та здійснюється виховання майбутніх педагогів. Вказано, що у фільмах майстерно зображені різні виховні й дидактичні проблеми, відтворені цікаві педагогічні ситуації. Відеометод сприяє реалізації принципів доступності, емоційності та наочності у навчанні. Обґрунтовано, що застосування високоякісних художніх фільмів активізує творче мислення, сприяє формуванню навичок аналізу й самоаналізу майбутніх учителів.


Ключові слова


художній фільм; відеометод; аудіовізуальні засоби навчання; підготовка майбутнього вчителя

Повний текст:

PDF

Посилання


Slovnyk ukrayins'koyi movy: v 11 t. T. 11 [red. koleh. I. K. Bilodid (holova) ta in.] [Dictionary of Ukrainian : in 11 т. − Т. 11]. Kyiv, Naukova dumka, 1980, 700 p.

Teoriya i metodyka profesiynoyi osvity : navch. posibnyk / Z. N. Kurlyand, T. Yu. Osypova, R. S. Hurin [A theory and methodology of trade education : train aid]. Kyiv, Znannya, 2012, 390 p.

Trykashna Yu. I. Vykorystannya avtentychnykh khudozhnikh fil'miv u protsesi formuvannya sotsiokul'turnoyi kompetentsiyi u maybutnikh filolohiv [Future philologists have the use of authentic feature films in the process of forming of sociocultural competense]. Nizhyn, NDU im. M. Hoholya, 2011, № 8, p. 65−67.

Chayka V. M. Osnovy dydaktyky. Teksty lektsiy i zavdannya dlya samokontrolyu: navchal'nyy posibnyk dlya studentiv vyshchykh navchal'nykh zakladiv [Bases of didactics : Texts of lectures and task for self-control : train aid for the students of higher educational establishments]. Ternopil, TNPU, 2008, 350 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Словник української мови: в 11 т. Т. 11: Х–Ь. / ред. колег.: І. К. Білодід (голова) та ін. – К.: Наукова думка, 1980. – 700 с.

Теорія і методика професійної освіти: навч. посібник / З. Н. Курлянд, Т. Ю. Осипова, Р. С. Гурін та ін. – К.: Знання, 2012. – 390 с.

Трикашна Ю. І. Використання автентичних художніх фільмів у процесі формування соціокультурної компетенції у майбутніх філологів / Ю. І. Трикашна // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2011. − № 8. – С. 65−67.

Чайка В. М. Основи дидактики. Тексти лекцій і завдання для самоконтролю : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Тернопіль: ТНПУ, 2008. – 350 с. Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Nadiya Seniovska

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.