ПРОБЛЕМА ВДОСКОНАЛЕННЯ МУЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХОРЕОГРАФІЇ

Khе Siuefej

Анотація


Розглянуто особливості музичної підготовки майбутніх вчителів хореографії. Визначено, що дисципліни циклу фундаментальної та науково-предметної підготовки «Історія музики», «Гра на музичному інструменті», «Основи теорії музики» й «Аналіз музики в хореографії» створюють умови для якісної музичної підготовки майбутніх вчителів хореографії. Досліджено, що формування емоційного, усвідомленого та діяльнісно-практичного ставлення до музики на основі її сприйняття та в процесі її виконання відбувається за допомогою раціонального підбору організаційних форм, методів, засобів і представлення методичних матеріалів підтримки циклу фундаментальної та науково-предметної підготовки за допомогою електронного освітнього середовища.


Ключові слова


вчитель хореографії; музична культура; музична підготовка; музично-інформаційна компетенція

Повний текст:

PDF

Посилання


Blahova T. O Osoblyvosti profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv-khoreohrafiv u systemi pedahohichnoi osvity [Features of training future teachers-choreographers in the system of teacher education]. Journal of Zhytomyr State University named after Ivan Franko, 2010, Vol.50, pp. 72–76.

Din Yun' Suchasni pohlyady na problemu formuvannya muzychnoyi kul'tury molodshykh shkolyariv [Modern views on the issue of formation of musical culture of younger schoolboys]. Psycho-pedagogical problems of rural schools, 2015 Vol.53, pp. 341–347

Doroshenko T. Metody navchannya spryynyattya muzyky [Methods of teaching music perception]. Elementary School, 2003. Vol.6, pp. 18–20

Informatsiynyy paket mystets'koho fakul'tetu Kirovohrads'koho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka Available at: http://www.kspu.kr.ua/download/inf_paketi/inf_paket_mistetskiy.pdf

Kremen' V. H. Problemy yakosti ukrayins'koyi osvity v konteksti suchasnykh tsyvilizatsiynykh zmin [Problems of quality of Ukrainian education in the context of modern civilization changes]. Ukrainian pedagogical journal, 2015. Vol.1. pp. 8–15.

Lektsiyi z pedahohiky vyshchoyi shkoly: navch. posib. / za red. V. I. Lozovoyi. [Lectures on Pedagogics]. Education. Education. Sport, 2006 496 р.

Makarova L. N. Trebovanija k kompetentnostnoj modeli budushhego horeografa [Requirements for the competence model of the future choreographer]. Higher education today. 2010. Vol.4. pp. 50–53

Medvid' T. Aktual'ni problemy pidhotovky maybutnikh khoreohrafiv [Current problems of training future choreographers]. Modern strategies of choreographic education, 2015, рр. 62–65.

Medvid' T. Kompetentnisnyy pidkhid yak osnova suchasnoho protsesu pidhotovky maybutn'oho khoreohrafa u vyshchiy shkoli [Competence approach as the foundation of the modern process of preparing future choreographer in high school]. Professional art education and art culture: Challenges of the XXI century. 2016, рр.100–108.

Mitakovich L. A. Podgotovka budushhih pedagogov-horeografov k resheniju professional'nyh zadach [Preparation of the future teachers-choreographers to solve professional problems]. Izvestia: Herzen University Journal of Humanities & Science. 2009. Vol.16. рр.185–189.

Spinul I. Teoretychni pidkhody do interpretatsiyi profesiynoyi kompetentnosti maybutn'oho vchytelya khoreohrafiyi [Theoretical approaches to the interpretation of the professional competence of future teachers of choreography]. Scientific notes Kirovograd State Pedagogical University named after. 2011. Vol.101. рр. 271–278.

Tarasyuk A. M. Profesiyna pidhotovka maybutnikh uchyteliv khoreohrafiyi do roboty u pozashkil'nykh zakladakh osvity [Professional training of future teachers to work in dance-school educational institutions]. Teaching almanac. 2012. Vol.13. рр. 191–195.

Tel'charova R. A. Uroki muzykal'noj kul'tury. [Musical culture lessons.] M .: Education, 1991.– 158 h.

Yaroshenko O. M. Chytannya not z lysta na pochatkovomu etapi muzychnoyi pidhotovky vchytelya khoreohrafiyi [Reading from a sheet of music at an early stage musical choreography teacher training]. Scientific journal National Pedagogical M.P. Dragomanov University. 2010. Vol.9. рр. 27–31


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Благова Т. О. Особливості професійної підготовки майбутніх учителів-хореографів у системі педагогічної освіти / Т. О. Благова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2010. – Вип. 50. –С. 72–76.

Дін Юнь. Сучасні погляди на проблему формування музичної культури молодших школярів / Дін Юнь // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2015. – Вип. 53. – С. 341–347.

Дорошенко Т. Методи навчання сприйняття музики / Т. Дорошенко // Початкова школа. – 2003. – № 6. – С. 18–20.

Інформаційний пакет мистецького факультету Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Режим доступу: http://www.kspu.kr.ua/download/inf_paketi/inf_paket_mistetskiy.pdf

Кремень В. Г. Проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін / В. Г. Кремень // Український педагогічний журнал. – 2015. – № 1. – С. 8–15.

Лекції з педагогіки вищої школи: навч. посібник за ред. В. І. Лозової. – Х.: Освіта. Виховання. Спорт, 2006. – 496 c.

Макарова Л. Н. Требования к компетентностной модели будущего хореографа / Л. Н. Макарова, М. Н. Юрьева // Высшее образование сегодня. – 2010. – № 4. – С. 50–53.

Медвідь Т. Актуальні проблеми підготовки майбутніх хореографів / Т. Медвідь // Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Умань, 16–17 травня 2015 р.) / ред. кол.: О. В. Дудник, Л. М. Андрощук. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. – С. 62–65.

Медвідь Т. Компетентнісний підхід як основа сучасного процесу підготовки майбутнього хореографа у вищій школі / Т. Медвідь // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття. II Міжнародна науково-практична конференція, 14–15 квітня 2016 р. – К.: Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 100–108.

Спінул І. Теоретичні підходи до інтерпретації професійної компетентності майбутнього вчителя хореографії / І. Спінул // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – 2011. – Вип. 101. – С. 271-278.

Тарасюк А. М. Професійна підготовка майбутніх учителів хореографії до роботи у позашкільних закладах освіти / А. М. Тарасюк // Педагогічний альманах. – 2012. – Вип.13. – С. 191–195.

Ярошенко О. М. Читання нот з листа на початковому етапі музичної підготовки вчителя хореографії / О. М. Ярошенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2010. – Вип. 9. – С. 27–31.

Copyright (c) 2016 Khе Siuefej

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons

Твір "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка", створений Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна.